AluePegasoksesta apua arjen hoitotyöhön

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat monen lääkärin ja sairaanhoitajan hitaaksi ja monimutkaiseksi moittimia työvälineitä. Jokaisessa järjestelmässä on kuitenkin paljon hyvää, joka on jäänyt hyödyntämättä. Tänä syksynä Pirkanmaalla on käynnistynyt työpajojen sarja, missä Pirkanmaan kuntien Pegasoksista tunnistetaan parhaat ominaisuudet ja käyttötavat. Näiden tietojen avulla luodaan arjen hoitotyötä tukeva AluePegasos, joka otetaan käyttöön yhdeksässä pirkanmaalaiskunnassa vuonna 2020.

Pegasos-asiakas- ja potilasjärjestelmä on käytössä Pirkanmaalla yhdeksän kunnan alueella: Tampereella, Orivedellä, Akaassa, Urjalassa, Lempäälässä, Sastamalassa, Punkalaitumella, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä. Se on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäinen työkalu, jonka sisältämä asiakastieto kattaa reilut 70 prosenttia pirkanmaalaisista.

AluePegasos-projekti on osa Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen ICT-kokonaisuuden valmistelua. Projektissa on käynnistetty selvitys, missä vertaillaan Pegasos-tuoteperheen sisältöjä ja käyttötapoja eri kunnissa. Tarkoituksena on löytää Pegasoksen parhaat ominaisuudet sekä hyvät ja tehokkaimmat tavat käyttää sitä.

Sote-ammattilaiset kehittäjinä

Hoitohenkilöstöä huolestuneena katsomassa tietokoneen näyttöä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan 38 prosenttia kaikista potilastietokirjauksista on puutteellisia. Osasyynä tähän on tietojärjestelmien monimutkaisuus. AluePegasos-projektin tavoitteena on selättää tämä ongelma etsimällä tehokkaimmat tavat käyttää järjestelmää, levittää tietoa niistä ja näin auttaa sote-ammattilaisia heidän arjen työssään.

Selvitystyötä tehdään tänä syksynä alkaneissa Pegasos-työpajoissa. Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden vetämiin pajoihin on kutsuttu mukaan pirkanmaalaisia sote-ammattilaisia, Pegasos-järjestelmien ICT-osaajat sekä järjestelmäntoimittaja. Työpajojen sarja jatkuu keväälle 2019 asti.

Työskentelyn edetessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tullaan kuulemaan ja osallistamaan kehittämistyöhön laajemminkin. Kaikilla pirkanmaalaiskuntien Pegasos-käyttäjillä on mahdollisuus tuoda esiin omat ideansa hyvistä käytännöistä.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osallistuminen AluePegasoksen suunnitteluun on äärimmäisen tärkeää. Digitalisaatiossahan on kyse ennen kaikkea toiminnan muutoksesta, ei niinkään tekniikasta, toteaa ICT-projektipäällikkö Rami Nurmi Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistusvalmistelusta.

AluePegasos rakentuu hyvistä käytännöistä

Työpajatyöskentelyllä luodaan pohjaa AluePegasokselle, joka otetaan käyttöön vuonna 2020 Pegasosta käyttävien pirkanmaalaiskuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– AluePegasos ei ole uusi järjestelmä, vaan yhdistelmä nykyisistä Pegasos-järjestelmistä ja niiden parhaista ominaisuuksista, täsmentää projektipäällikkö Päivi Hodgson. – AluePegasos ohjaa esimerkiksi potilastietojen kirjaamista, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja nopeuttaa asiakkaan tietojen löytämistä.

Yhdenmukaiset toimintatavat helpottavat henkilöstön työtä, kun eri toimipisteissä käytetään Pegasosta samalla tavoin. Yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen ansiosta myös toiminnan ja talouden vertailu helpottuu ja Pegasoksen päivitykset ja niihin liittyvät koulutukset käyvät sujuvammin.

Käyttökoulutukset syksyllä 2019

AluePegasoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2019. – Syksyllä käynnistyvässä testivaiheessa keräämme käyttökokemuksia ohjelmaa työkseen käyttäviltä henkilöiltä. Testausten ja hienosäädön jälkeen alkavat AluePegasoksen käyttökoulutukset, kertoo projektipäällikkö Hodgson.

AluePegasos-koulutukset toteutetaan kunkin käyttäjäryhmän omien tarpeiden mukaisesti. Osa tulee tarvitsemaan enemmän ja toisille riittää lyhyempi perehdytys. Koulutustarve ja koulutusten toteutustapa täsmentyy myöhemmin.

AluePegasoksen suunnittelua rahoitetaan osaksi valtiovarainministeriöltä saadulla avustuksella, osin kuntien asiantuntijatyöpanoksella. AluePegasos-projektin etenemistä ohjaa ja valvoo alueella jo aiemminkin säännöllisesti kokoontunut Pirkanmaan Pegasoksen ohjausryhmä.

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Päivi Hodgson, p. 040 806 2248

Teksti: Minna Koivunen, Johanna Kurela
Kuva: Mostphotos