Ammattitaitoiset assistentit muutosvalmistelijoiden tukena

Assarit kuvassa

Tärkeä osa Pirkanmaan muutosvalmistelua on sen assistenttitiimi. Esittelemme tässä heistä osan. Assistentit Anita NiemeläElina Ranta ja Marjo Nieminen toimivat muutosvalmistelijoiden tukena lukuisissa erilaisissa tehtävissä.

Anita Niemelä siirtyi muutosvalmisteluun Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnosta, jossa hän toimi hallintoylihoitajan sihteerinä. Ennen sihteerityöhön siirtymistä hän on toiminut psykiatrisena sairaanhoitajana.

– Toimin sote- ja maakuntavalmistelussa johdon assistenttina. Tehtäviini kuuluu toimia muun muassa muutosjohdon ja -valmistelijoiden tukena sekä assistenttitiimin vetäjänä.

Myös Elina Ranta siirtyi muutosvalmistelutiimiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin puolelta. Sairaanhoitopiirissä hän on kartuttanut ammattitaitoaan mm. HR-johtajan ja talousjohtajan henkilökohtaisena sihteerinä.

– Työnkuvani on olla muutosvalmistelijoiden tuki. Annan osaamiseni, taitoni ja kokemukseni muutosjohtajien ja projektipäälliköiden käyttöön, jotta he voisivat keskittyä johtamis- ja asiantuntijatehtäviinsä.

Marjo Nieminen työskenteli ennen muutosvalmistelupestiään Pirkkalan kunnassa, jossa hän ehti työskennellä sosiaali- ja terveysosastolla erilaisissa toimistotehtävissä 30 vuoden ajan. Viimeksi hän on työskennellyt Pirkkalassa perusturvaosaston hallinnollisissa toimistotehtävissä ja HR-sihteerinä.

– Toimin assistenttina maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Tehtäviini kuuluvat neljän työryhmän kokoussihteerin tehtävät, kokousten, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyt, mediaseuranta, työyhteisön yleisviihtyvyydestä huolehtiminen, tietojen etsiminen ja kokoaminen – sekä muut monipuoliset muutosjohtajien ja projektipäälliköiden antamat tehtävät.

Tulevalta maakunnalta assistentit peräänkuuluttavat laadukkaita ja luotettavia palveluita, selkeäsanaista viestintää sekä asukkaiden ja henkilöstön huomioimista.

– Tulevan maakunnan tulee järjestää palvelut kaikille tasavertaisesti niin, että koko palveluketju sujuu asukkaan kannalta joustavasti, laadukkaasti ja asukkaalle edullisesti. Tuleva maakunta on ajan tasalla oleva, yhteistyökykyinen, nopeasti tilanteisiin reagoiva, asukkaan asioita parhaalla mahdollisella tavalla hoitava, motivoituneen henkilöstön omaava organisaatio, Marjo kertoo.

– Työnantajana maakunnan tulisi olla osaamista arvostava, oikeudenmukainen ja vastuullinen. Koska henkilöstön näkökulmasta kyseessä on historiallinen muutos, tulee työntekijät ottaa aktiivisesti mukaan palvelutuotannon suunnitteluun, kehittämiseen ja ohjaukseen, Anita jatkaa.

– Vuorovaikutteinen maakunta osallistaa asukkaat ja henkilöstön aidosti ja viestii ajantasaisesti ja selkeäsanaisesti toiminnastaan, Elina päättää.

 

Teksti: Vili Kandic, kuva: Irina Korhonen

Vili ja Irina työskentelevät viestinnän harjoittelijoina Pirkanmaan maakuntavalmistelussa.

Kuvassa (vas.) Marjo Nieminen, Anita Niemelä ja Elina Ranta. He ovat osa maakuntavalmistelun assistenttitiimiä.