Mistä uudistuksessa on kyse?

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt 8.3.2019 eikä sivuja enää päivitetä.
– – –
Suomessa valmistellaan suurta maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Se astuu voimaan vuoden 2021 alusta, mikäli eduskunta hyväksyy lakiesitykset vuoden 2019 alussa.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa saadaan kuntien ja valtion rinnalle uusi julkisen hallinnon taso, maakunnat. Maakunnille siirtyy tehtäviä kunnilta ja valtiolta. Merkittävin muutos on se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen eli sote-palvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnalle. Samassa yhteydessä uusitaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta, rahoitusta, toimintatapoja ja palveluja.

Uudistuksen tuloksena kansalaiset saavat sujuvia ja aikaisempaa yhdenvertaisempia sote-palveluja riippumatta siitä, missä päin maakuntaa he asuvat.

Miksi uudistusta tarvitaan?

Suomalaiset ikääntyvät ja tarvitsevat vanhetessaan aiempaa runsaammin sosiaali- ja terveyspalveluja. Samaan aikaan työikäisten veronmaksajien määrä vähenee.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kuuluu kunnille. Monet kunnat eivät kuitenkaan enää pysty pitämään verotuloillaan yllä riittävää palvelutasoa, vaan joutuvat rahoittamaan toimintaansa ottamalla velkaa. Asukkaille tarjolla olevien palvelujen määrä vaihtelee kunnittain: varakkaammissa kunnissa on tarjolla enemmän palveluja kuin köyhemmissä.

Suurina toimijoina maakunnat pystyvät järjestämään koko maakunnan sote-palvelut taloudellisemmin ja tasapuolisemmin. Kustannuksia saadaan hillittyä, kun keskitetään hankintoja ja yhtenäistetään toimintoja, laitteistoja ja tietokoneohjelmia. Maakunnat pystyvät suurena toimijana järjestämään palveluja tasapuolisemmin eri puolilla aluettaan asuville. Näin saadaan tasoitettua eroja alueen asukkaiden hyvinvoinnissa ja terveydessä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on

 • saada asukkaille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja
 • vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja
 • hillitä sote-kustannusten kasvua

 

Maakuntien tehtävät uudistuksen tultua voimaan

 • Terveydenhuollon palvelut
 • Neuvolapalvelut
 • Sairaalapalvelut
 • Hammashoito
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikäihmisten asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Työ- ja elinkeinopalvelut
 • Ympäristöterveydenhuolto
 • Pelastustoimi
 • Aluekehittäminen
 • Liikennejärjestelmäsuunnittelu
 • Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut

Haluatko tietää lisää?

Valtakunnallisesta maakunta- ja sote-uudistuksesta kerrotaan laajemmin ministeriöiden verkkosivuilla:

Omamaakunta.fi
Kansalaisille suunnattu yleistajuinen sivusto, missä kerrotaan tavallisten ihmisten arjesta sen jälkeen kun maakunta- ja sote-uudistus on tullut voimaan.

Sisällöt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viittomakielellä.

Alueuudistus.fi
Tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta erityisesti muutosvalmistelijoille, tiedotusvälineille ja muille uudistuksen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Sisällöt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, osin myös saameksi ja viittomakielellä.

Mitkä tehtävät jäävät kunnille?

Maakunta- ja sote-uudistuksen tultua voimaan kunnat eivät enää vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Niille jää kuitenkin paljon tärkeitä asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia tehtäviä.

Kuntaliiton verkkosivuille on koottu tulevaisuuden kuntien tehtävät:

Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Katso piirrosvideo maakuntauudistuksesta!