Uudistus Pirkanmaalla

Uudistusta valmistellaan parhaillaan

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt 8.3.2019 eikä sivuja enää päivitetä.
– – –
Pirkanmaalla on valmistauduttu tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen jo parin vuoden ajan. Parhaillaan on menossa vaihe, missä luodaan uuden Pirkanmaan maakunnan työtapoja, rakennetta ja ennen kaikkea palveluja.

Koko tätä uudistustyötä tehdään sinun hyväksesi, pirkanmaalainen.

Tällä sivustolla pääset seuraamaan, miten Pirkanmaa 2021 -tiimissä valmistellaan uudistusta. Saat myös kuulla, miten pääset vaikuttamaan tulevaan maakuntaan ja sen palveluihin. Voit kysyä uudistukseen liittyvistä asioista.

Uusi organisaatio, uudistuvat palvelut

Pirkanmaan maakuntaan siirtyy tehtäviä 29 eri organisaatiosta. Näitä tehtäviä hoitamaan perustetaan uusi organisaatio, Pirkanmaan maakunta.

Tämän uuden maakunnan organisaatiota ja toimintaa valmistellaan Pirkanmaa 2021 -muutosvalmistelutiimissä.

Osa tiimistä keskittyy valmistelemaan uuden organisaation rakennetta, johtamista, taloushallintoa, henkilöstöasioita, sopimuksia ja hankintatapoja sekä palveluverkkoa. Kaikki tämä on saatava kuntoon ennen kuin uusi maakunta voi aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Tiimissä valmistellaan myös tulevan maakunnan palveluja. Maakuntaan siirtyy työntekijöitä organisaatioista, joissa kullakin on oma toimintatapansa ja erilaiset työvälineet.

Muutosvalmistelutiimi kokoaa kaikista näistä tietoa ja selvittää nykytilannetta. Yhdessä kartoitetaan esimerkiksi erilaisia työskentelytapoja ja vertaillaan niitä parhaimpien ja sujuvimpien toimintatapojen löytämiseksi. Tehdään kokeiluja, missä testataan uudenlaisia toimintatapoja ja hiotaan niitä paremmaksi.

Palveluja katsotaan laajemmasta näkökulmasta, jolloin voidaan karsia päällekkäistä toimintaa ja yhdistää käytäntöjä.

Samalla tavoin yhdessä tutkitaan käytössä olevia työvälineitä, kuten tietokoneohjelmia ja -järjestelmiä. Myös niistä otetaan maakunnan käyttöön vain parhaat ja toimivimmat ratkaisut.

Tavoitteena on rakentaa aivan uudenlaisella tavalla toimiva organisaatio, missä kaikki on ajateltu palvelujen käyttäjän eli pirkanmaalaisen näkökulmasta.

Muutostiimi työskentelee mm. näiden asioiden parissa:

 • ikäihmisten palvelut
 • lapsi- ja perhepalvelut
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • vammaispalvelut
 • työikäisten sosiaalipalvelut
 • suunhoidon palvelut
 • valinnanvapaus
 • asiakas- ja palveluohjaus
 • sote-keskus
 • maakunnan ja kunnan yhteistyö (sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen)
 • henkilöstö
 • viranomaisohjaus ja valvonta
 • palveluverkko
 • strategiset hankinnat
 • viestintä
 • osallistuminen
 • tiedolla johtaminen
 • palo- ja pelastustoimi
 • elinympäristöpalvelut
 • elinkeinopalvelut, mukaan lukien työllisyys- ja yrityspalvelut
 • maakuntaorganisaation hallintorakenne ja johtaminen

Muutosta valmistellaan kumppaneiden kanssa

Pirkanmaa 2021 -tiimiin kuuluu yli 50 asiantuntijaa. Heidän nimensä, vastuualueensa ja yhteystietonsa löydät yhteystiedot-sivulta.

Muutosta valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Näistä keskeisimpiä ovat Pirkanmaan kunnat, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan aluehallintovirasto ja Pirkanmaan pelastuslaitos.

Muutosvalmistelussa on mukana myös seurakuntien, yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden edustajia sekä Pirkanmaan asukkaita.

Pirkanmaa 2021 -muutosvalmistelua ohjaa poliittinen ohjausryhmä ja virkamiehistä koottu maakunnan johtoryhmä.

Niiden kuntien ja organisaatioiden logot, mistä siirtyy tehtäviä Pirkanmaan maakunnalle

Entä jos uudistus ei toteudukaan?

Pirkanmaalla on maakunta- ja sote-uudistusta valmisteltu hyvässä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Yhdessä on saatu aikaiseksi lukuisia hyviä toimintatapojen uudistuksia pirkanmaalaisten hyväksi. Palveluja on katsottu uusin silmin, asiakkaan näkökulmasta ja suurempina kokonaisuuksina.

Monet näistä uudistuksista toteutetaan, vaikka maakunta- ja sote-uudistusta ei tulisikaan. Hyvä työ ei mene hukkaan.

Naisia vastaamassa kyselyyn