Henkilöstön osallistuminen

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt 8.3.2019 eikä sivuja enää päivitetä.
– – –
Uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyvällä henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua muutosvalmisteluun sekä saada ajan tasalla olevaa tietoa valmistelun etenemisestä.

Pirkanmaa 2021 -valmistelun uutisia voi seurata näillä Pirkanmaa2021-verkkosivuilla, joilta löytyy myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä tietoa yhteistoimintaneuvotteluista.

Asioita voi seurata myös tilaamalla uutiskirjeen. Valmistelun etenemisestä kerrotaan myös Facebookissa ja Twitterissä sekä kuvin ja videoin Instagramissa ja YouTubessa.

Uudistuksen edetessä henkilöstölle järjestetään infotilaisuuksia ja kyselyitä, mihin osallistumalla saa tietoa ja pääsee vaikuttamaan. Tähän mennessä erilaisiin työryhmiin on osallistunut useita satoja henkilöstön edustajia kaikista organisaatioista, mistä siirtyy työntekijöitä maakuntaan.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnissä

Lain mukaan työnantaja on vastuussa siitä, että työpaikan yhteisistä tärkeistä asioista keskustellaan yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluissa.

Yt-neuvottelujen tarkoituksena on sopia yhteisistä asioista, jotka vaikuttavat olennaisesti henkilöstön asemaan. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset työtehtävissä tai työmenetelmissä sekä siirrot tehtävistä toisiin. Keskusteluihin osallistuu työnantaja, luottamusmiehet ja työntekijät.

Pirkanmaalla on käynnissä yhteistoimintaneuvottelut niissä organisaatioissa, joista on siirtymässä henkilöstöä maakuntaan. Käytössä on ohjeistukset, minkä mukaan keskustelut voi käydä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen edetessä ja lakien tultua voimaan yhteistoimintaneuvottelut tulevat pakollisiksi kaikissa organisaatioissa, mistä on siirtymässä henkilöstöä uuteen maakuntaan.

Tällä hetkellä Pirkanmaalla toimii maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvä epävirallinen yt-foorumi, missä keskustellaan valmisteilla olevista asioista. Linkit yt-foorumin taltiointeihin ovat täällä.

Ohjeet yt-neuvotteluista

Pirkanmaa 2021 -muutosvalmistelussa on laadittu kunnille ohjeet siitä, miten yhteistoimintaneuvottelut voi käydä. Näitä ohjeita tarkennetaan siinä vaiheessa kun lainsäädäntö on hyväksytty.

ELY-keskuksella, TE-toimistolla ja aluehallintovirastolla on omat yt-ohjeensa.

Saatekirje yhteistoimintaneuvotteluista (pdf)

Yhteistoimintaneuvottelumalli (Word-dokumentti)

Yt-neuvottelut