Pirkanmaa on tuhansien osaajien työpaikka

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt 8.3.2019 eikä sivuja enää päivitetä.
– – –
Pirkanmaan maakunta tulee olemaan yli 20 000 osaajan työpaikka.

Tässä suuressa joukossa on laaja kirjo monenlaisia taitajia palotarkastajista ja maatalouslomittajista hallintosihteereihin ja sairaanhoitajiin, suunnitteluinsinööreistä ja lääkäreistä kaavoittajiin ja palveluneuvojiin. Erilaisia ammattinimikkeitä on satoja.

Suurin osa Pirkanmaan maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä Pirkanmaan 23 kunnassa. Heidän lisäkseen maakuntaan siirtyy ammattilaisia Pirkanmaan aluehallintovirastosta, Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Pirkanmaan TE-toimistosta, Pirkanmaan liitosta, Pirkanmaan pelastuslaitokselta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

Uusi Pirkanmaan maakunta tehdään tämän taitavan ammattilaisjoukon yhteisvoimin.

Henkilöstö on uudistuksen arvokkain tekijä

Maakunta- ja sote-uudistus onnistuu ammattitaitoisen henkilöstön tekemänä.

Jokainen työntekijä on osaltaan rakentamassa uutta maakuntaa ja sen palveluja. Entisten rakenteiden purkaminen, erilaisten toimintatapojen yhteensovittaminen ja uudenlainen asiakaslähtöinen ajattelutapa edellyttää uudistumiskykyä, sitoutuneisuutta, yhdessä tekemistä ja hyvää johtamista.

Ryhmä keskustelemassa

Hallittu siirtyminen maakunnan palvelukseen

Henkilöstö siirtyy uuden maakunnan palvelukseen hallitusti liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen.

Muutoksen alkuvaiheessa henkilöstöön sovelletaan voimassaolevien virkaehtosopimusten periaatteita. Alustavasti on suunniteltu, että KVTES:n soveltamisala laajenee koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Työnantajajärjestön nimeksi tulisi Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Eläketurvasta tulee huolehtimaan työeläkevakuuttaja Keva.

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä ryhmissä. Ryhmissä on ollut työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus.

Tutustu Pirkanmaan liiton sivuilla näiden työryhmien muistioihin:
Muistiot

Askarruttaako sinua jokin henkilöstön siirtymiseen liittyvä asia?

Uuteen organisaatioon siirtyminen saattaa tuntua huolestuttavalta. Mieleen on voinut nousta kysymyksiä esimerkiksi työsuhteen jatkumisesta, palkkauksesta tai henkilöstöeduista.

Henkilöstöllä on ollut jo pitkään mahdollisuus esittää kysymyksiä uuden työnantajan palvelukseen siirtymisestä. Näitä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia on koottu usein kysyttyjen kysymysten (UKK) sivuille.

Jos UKK-sivuilta ei löydy vastausta sinua mietityttävään asiaan, lähetä kysymyksesi meille. Asiantuntija vastaa siihen.

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Kysy henkilöstön siirtymisestä:
info@pirkanmaa.fi

Henkilöstön siirtymiseen liittyvää aineistoa

Aineistot-sivu