Laatuohjelma tulee turvaamaan asukkaille suunnattuja palveluja

Pirkanmaan tulevalle maakunnalle laaditaan laatuohjelma. Tavoitteena on, että se otetaan käyttöön heti uuden maakunnan aloittaessa vuoden 2021 alusta. Keskeisenä periaatteena on, että maakunta arvioi itse säännöllisesti ja jatkuvasti toimintaansa. Tulosten perusteella toimintaa voidaan kehittää ja parantaa. Laatuohjelma painottaa erityisesti asiakaslähtöisyyttä, suoritus- ja toimintakykyisyyttä, innovaatioita, etiikkaa, yhteistyökykyä ja sosiaalista vastuuta.

Säännöllinen toiminnan arviointi tulee kiinteäksi osaksi maakunnan johtamista ja toiminnan tuloksellisuuden vahvistamista. Asiakas- ja henkilöstöpalautteiden käsittely ja päätöksenteko tulee laadukkaammaksi ja arviointi kytkeytyy osaksi toiminnan suunnittelun vuosikelloa.

Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi maakunnan laatuohjelman väliraportin.

Lisätiedot:
Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Muutosjohtaja (maakuntauudistus) Jukka Alasentie, p. 0500 733 620
Projektipäällikkö Kirsi Sario, p. p. 044 422 2244