Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä viestii kunnille ICT-valmistelun resurssien tärkeydestä

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kävi 14.9. pidetyssä kokouksessaan läpi uudistusvalmisteluun liittyvää ICT-, kasvupalvelu- sekä koetalousarvio- ja koestrategiavalmistelua. Koko maakuntaa hyödyttävien ICT-ratkaisujen kannalta henkilöstöresurssin varmistaminen on tärkeää, jotta jatkovalmistelu turvataan.

Johtoryhmä esittää, että kunnat varmistavat sote-palveluja tukevien ICT-ratkaisujen kehittämisen ja jatkuvuuden – ratkaisut tulisi sovittaa yhteen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun kanssa.

Kuntien toivotaan myös varautuvan resursoimaan riittävästi sote-palvelujen toimintamallien uudistamistyöhön, esimerkiksi mahdollistamalla ammattilaisten osallistumisen muutokseen virka-apuna tai työryhmissä. Lisäksi johtoryhmä esittää kunnille, että ne osallistuvat Pirkanmaan laajuisen ICT-infrastruktuurin kilpailutusmahdollisuuden selvittämiseen.

Kasvupalvelupilotit hyödyntävät hyviä käytäntöjä

Pirkanmaalla kasvupalveluvalmistelu etenee hyvässä yhteistyössä. Johtoryhmä merkitsi selvityksen tilanteesta tiedoksi. Kasvupalvelupiloteissa hyödynnetään alueellisten työllisyyskokeilujen hyviä käytäntöjä ja palvelukokonaisuuksia. Kuntien mukanaolo uusissa kasvupalvelupiloteissa on mahdollista mm. hyödyntämällä kasvupalveluallianssia.

Hyviksi todettuja malleja voitaisiin soveltuvin osin siirtää työllisyyskokeiluista kasvupalvelupilotteihin, joissa niitä voidaan hyödyntää ja kehittää jatkossakin. Pirkanmaalla on mielenkiintoa selvittää alustojen mahdollisuudet. Niillä järjestään ja tuotetaan palveluja yhteisille asiakasryhmille. Maakuntaan halutaan toimiva ja asiakaslähtöinen työllisyyden hoidon malli.

Koetalousarvio ja -strategia yhteisessä valmistelussa

Pirkanmaa laatii yhteisvalmisteluna koetalousarvion ja koestrategian. Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä osallistuvat työskentelyyn sovittavina ajankohtina. Päätuotoksena syntyy Pirkanmaan koemaakuntastrategia ja maakunnan toiminnan ja talouden suunnitelman koeversio vuosille 2021-2024.

Valmisteluhenkilöstön työsuhteista periaatepäätös

Johtoryhmä teki periaatepäätöksen valmisteluhenkilöstön työsuhteiden jatkamiseksi vuoden 2019 loppuun myönnetyn rahoituksen puitteissa. Uudet työsopimukset tehdään, kun eduskunta on varmistanut maakunta- ja sote-uudistuksen rahoituksen.

 

Lisätiedot:
Johtoryhmän pj. konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p. 040 743 6356
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. p. 040 754 3692