Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu Pirkanmaalla, jatkosta kolme eri vaihtoehtoa

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua jatketaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja mahdollisen eduskuntakäsittelyn uutisia odotellessa. Muutosjohto on laatinut kolme eri vaihtoehtoa siitä, millä tavalla Pirkanmaalla voidaan edetä.

– Valmistelutyö on vahvistanut kaikkien näkemystä siitä, että uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita kohti tulee jatkossakin mennä. Tarve laajasta väestöpohjasta, perustason palvelujen vahvistamisesta, asiakasnäkökulmasta ja kustannusten kasvun leikkauksesta, ei ole poistunut, muutosjohto toteaa.

Vaihtoehtoina on, että 1) lait hyväksytään vielä tällä hallituskaudella ja siirrytään toimeenpanoon 1.4.2019 alkaen, 2) uudistus siirtyy toteutettavaksi kansallisena ratkaisuna seuraavalla hallituskaudella, ja valtio turvaa valmistelun jatkumista, 3) kansallinen uudistus ei etene, mutta maakunnan kunnat valmistautuvat vapaaehtoisen maakunnallisen sote-mallin rakentamiseen.

Jos valmistelu jatkuu ja lait hyväksytään eduskunnassa, Pirkanmaa käynnistää väliaikaishallinnon ja valmistelee uuden maakunnan syntymistä. Tehtävät on jo mietitty ja rekrytoinnit käynnistetään. Eri toimintojen toteuttaminen on mietitty, maakuntavaalit pidetään suunnitellun mukaan ja maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella.

Jos uudistus kaatuu, eikä valtio osoita rahoitusta valmistelun jatkamiseksi kohti uutta kansallista ratkaisua, osa valmisteluhenkilöstöstä lopettaa työnsä maaliskuun lopussa, jotkut viimeistään kesäkuun lopussa. Tehty valmistelutyö arkistoidaan ja paketoidaan jatkoa varten hyödynnettäväksi.

– Meillä tehdään kokonaisarviota tilanteesta ja käydään henkilökohtaiset keskustelut valmistelijoiden kanssa. Valmistelijoita on vähän yli 40 henkeä. Arvioidaan valmisteluteemoittain, että mitä asioita on tarve valmistella niin pitkälle kuin on mahdollista valtion rahoituksella. Ja jos niin käy, että uudistus ei etene, mitkä asiat ovat nopeasti paketoitavissa, muutosjohto sanoo.

Kolmas vaihtoehto on koota valmistelun keskeisiä tuotoksia, kirjata jatkovalmistelutarpeita ja pohtia vastuutahoja jatkotyölle. Ne voivat olla maakunnallisia työryhmiä, verkostoja tai yksittäisiä organisaatiota. Tärkeää on hyödyntää tehty työ mahdollisimman laajasti.

– Tuleva sote-malli on uuden hallituksen käsissä. Leveät hartiat ovat olleet tämän uudistuksen ajuri, eikä niistä luopumista on kukaan esittänyt. Työssä on tuotettu useita käyttöönotettavia toimintamalleja sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Arvokasta on myös valmistelussa kertynyt osaaminen sekä verkostot, joita on hyvä hyödyntää jatkossakin, muutosjohtajat sanovat.

 

Lisätiedot
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen,
p. 040 754 3692
paivi.nurminen @ pirkanmaa.fi

Muutosjohtaja (maku) Jukka Alasentie
p. 0500 733 620
jukka.alasentie @ pirkanmaa.fi

Muutosjohtaja (sote) Jaakko Herrala
p. 050 329 7166
jaakko.herrala @ pirkanmaa.fi