Kuhmoisten kunta tulee siirtää Pirkanmaan maakuntaan jo vuoden 2020 alusta

Kuhmoisten vaakuna

Pirkanmaan liiton maakuntahallitus esittää valtiovarainministeriölle, että Kuhmoisten kunnan vaihdos Pirkanmaan maakuntaan tulee toteuttaa nykyisen maakuntajakolain mukaisesti vuoden 2020 alusta. Kuhmoisten kunnalla on vahva tahtotila siirtyä Keski-Suomesta Pirkanmaalle. Kunnan siirtäminen Pirkanmaan vaalipiiriin tulee tapahtua niin nopeasti kuin se vaalilain mukaan on mahdollista.

Pirkanmaan liiton valtiovarainministeriölle annettavasta lausunnosta käyvät ilmi maakuntavaihdosta tukevat seuraavat perustelut:

Kuhmoinen muodostaa yhdessä Pirkanmaahan jo kuuluvien kuntien kanssa toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueiden suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Kuhmoisten kunta on ollut jo noin kuuden vuoden ajan osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Kunnan asukkaat arvostavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa ja haluavat erikoissairaanhoidon yhteyden Pirkanmaalle säilyvän. Kuuluminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin on mahdollistanut yliopistosairaalapalveluiden saatavuuden verrattain lyhyen etäisyyden päästä Tampereelta.

Pirkanmaa on luonteva osa kuhmoislaisten asiointialuetta, jonne on maanteitse hyvät työssäkäynti-, koulutus- ja palveluyhteydet. Linja-autoyhteydet toimivat Pirkanmaan suuntaan Tampereen seudun joukkoliikenteen järjestämänä. Asiointi esimerkiksi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan sujuu julkisin liikenneyhteyksin joustavasti.

Elinkeinoelämän ja yhdistystoiminnan yhteydet toimivat Pirkanmaan suuntaan. Vuonna 2016 noin 2500 kuhmoislaista vakituista ja vapaa-ajan asukasta allekirjoitti kunnan asukkaiden oma-aloitteisesti keräämän vetoomuksen Kuhmoisten kunnan siirtymisestä osaksi Pirkanmaata.

Historiallisesti Kuhmoinen kuuluu laajaan hämäläisasutuksen alueeseen. Hallinnolliset rakenteet ovat vuosisatoja tukeutuneet Hämeeseen ja sen sisäisiin pienempiin hallintoyksiköihin. Kuhmoinen kuului vuoteen 1974 saakka silloiseen Pohjois-Hämeen vaalipiiriin.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä on päätetty Kuhmoisten siirtämisestä Pirkanmaan maakuntaan.

 

Lisätiedot:
Pirkanmaan liitto:
Maakuntajohtaja Esa Halme, p, 040 500 3531
Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, p. 050 527 2129