Maakuntauudistuksesta lisävoimaa Pirkanmaan kansainväliseen edunvalvontaan

Esa Halme

Eurooppalaiseen toimintamalliin ja siihen liittyviin asioihin törmää kaikkialla, etenkin kun kyseessä on julkishallinnollinen toiminta. EU-asiat ja kansainvälinen edunvalvonta ovat näkyneet maakunnan päivittäisessä työssä jo pitkään. Pirkanmaalla kansainvälisyys on arkipäivää.

Kysymyksiini kansainvälisestä toimintaympäristöstä, edunvalvontatyöstä sekä maakuntauudistuksen merkityksestä niiden kannalta vastasi Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme.

– Kyllä se kotipesäalue on paljon Suomea laajempi. Eurooppa ja eurooppalainen toimintaympäristö ovat kaikessa läsnä erityisesti Pirkanmaan kaltaisella alueella, joka tekee paljon kansainvälistä kauppaa.

– Myös hallinnon kannalta asiaa katsoessa Euroopan unioni kytkeytyy tiiviisti kaikkeen toimintaan.

Edunvalvontamme kohteet ja säännösperustat, oli kyseessä sitten EU:n rakenne- ja sektorirahastot tai ympäristölainsäädäntö, ovat kaikki kansainvälisiä.

Pirkanmaa menestyy avoimessa ja innovatiivisessa ympäristössä

Kansainvälisen edunvalvonnan lähimenneisyyden tärkeimmiksi painopisteiksi Halme nostaa EU:n asetusten sisältömuotoon, liikenneverkkoon ja hankerahoitukseen kohdennetun vaikuttamistyön. Työmaa on ollut melkoinen.

Liput

– Olemme tehneet paljon työtä sen eteen, että Suomen liikenneverkko kytkeytyy paremmin Eurooppaan. Toinen iso painopiste on ollut EU:n asetusten sisältömuotoihin vaikuttaminen. Mitä avoimempi, yhteensopivampi ja innovaatioihin kannustavampi säädösperusta, sitä paremmat edellytykset Pirkanmaalla on menestyä. Kolmantena esiin nousee työ sen eteen, että meidän läpimenoprosentti tutkimus- ja innovaatiohankkeissa eurooppalaisessa päätöksenteossa kasvaisi.

– Pirkanmaalla edunvalvonta lähtee ylipäätänsä siitä, että Suomen saanto olisi mahdollisimman suuri ja kohdennettu niihin asioihin, joilla uudistetaan huomista sen sijaan, että ylläpidettäisiin vanhaa. Tälle ajattelulle on selkeästi vastakaikua myös Euroopan komissiossa

Miten maakuntauudistus vaikuttaa edunvalvontatyöhön?

Maakuntauudistus on suuri hallinnollinen muutos, jolla on merkittäviä vaikutuksia siihen millä resursseilla maakunta toimii. Antaako uudistus lisävoimaa kansainväliselle edunvalvonnalle?

– Ilman muuta antaa. Organisaatio, jolla on 20 000 työntekijää Pirkanmaalla voi helpommin suunnata henkilötyövuosia sellaiseen edunvalvontaan, josta se hyötyy. Se voi tehdä yleistä edunvalvontaa, katsoa kumppanuuksia yliopiston kanssa ja olla läsnä Brysselissä aivan eri tavalla.

– On täysin eri asia katsoa muutaman miljoonan budjetista, millä resurssilla panostamme edunvalvontaan verrattuna parin miljardin budjettiin. Pienemmälläkin suhteellisella panoksella saadaan suurempi vaikuttavuus. Maakunta pystyy hakemaan enemmän ammattilaisia tekemään niin sektoriaalista kuin yleispoliittista edunvalvontaa. Resurssiero nykyhetkeen verrattuna on merkittävä.

Halmeen mukaan maakuntauudistuksen myötä syntyy myös tarve katsoa, minkälaisella yhteistyöverkolla kansainvälistä edunvalvontaa tehdään tulevaisuudessa.

– Nyt on hyvä aika kartoittaa, minkälaisella maantieteellä on yhtenäistä tarinaa ja tarkastella sitä, mitkä maakunnat muodostavat riittävän yhtenäisen intressipiirin, että voitaisiin hakea laajemmilla kumppanuuksilla vipuvoimaa eurooppalaiseen vaikuttamistyöhön.

– Meidän täytyy kartoittaa ystäviemme joukosta ne, joiden kanssa voisi ajaa asioita yhdessä, jotta oltaisiin yhä vahvemmin liikkeellä sillä voimalla ja volyymilla, jonka maakuntalaisemme ansaitsevat.

 

Teksti: Vili Kandic
Kuvat: Kirsti Kivilinna ja Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto