Minkälainen HR tarvitaan uuteen maakuntaan?

Henkilöstöasioiden kokous

Henkilöstöasiat ja henkilöstön osallistuminen -työryhmä kokousti 30.10.2018 monen teeman tiimoilta. Keskusteltiin mm. henkilöstöhallinnon organisoinnin malleista, sote-liikelaitoksesta, johdon muutosvalmennuksesta ja HR-vastaavien verkoston toiminnan aloittamisesta.

Alatyöryhmien puheenjohtajat kertoivat työryhmiensä työsuunnitelmien etenemisestä. Alatyöryhmissä on kahlattu läpi maakuntaan siirtyvien organisaatioiden lukuisia henkilöstöhallinon ohjeita, palvelusuhdeprosesseja sekä luonnosteltu niiden pohjalta hyviä käytäntöjä uutta maakuntaa varten. Yhteisesti todettiin, että työtä paljon mutta valmistelutyö etenee hyvin.

Pirkanmaalle suunnitellaan yhden sote-liikelaitoksen mallia

Työryhmään oli kutsuttu tällä kertaa projektipäällikkö Suvi Liimatainen kertomaan Maakunnan sote-liikelaitoksen valmistelun tilanteesta. Asia on erittäin kiinnostava henkilöstön näkökulmasta, sillä suurin osa Pirkanmaan maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Pirkanmaan 23 kunnassa. Tällä hetkellä Pirkanmaalle suunnitellaan yhden sote-liikelaitoksen mallia. Samalla on kuitenkin arvioitava myös uudenlaisia malleja, koska maailma muuttuu koko ajan, kertoi Liimatainen. Sote-liikelaitoksen toimita alkaa tällä tietoa 1.1.2021. Siirtyvän henkilöstön määrää, toimenkuvia ja sijoittumista sote-keskuksiin tai sote-liikelaitoksiin päästään selvittelemään vasta kun lait saadaan voimaan.

Henkilöstöhallinnon organisoinnin hahmottelutyö on aloitettu

Pirkanmaan maakunnasta tulee tuhansien työpaikka ja henkilöstö tulee olemaan uudistuksen merkittävin tekijä. Hyvin toimiakseen iso työnantaja tarvitsee hyvin ; organisoituneet HR-toiminnot. Projektipäällikkö Taina Niiranen esitteli työryhmälle ensimmäistä luonnosta HR-organisointimallista.  Niiranen kertoi, että tällä hetkellä valmistellaan niin sanottua Hybridi-mallia, jossa osa HR-toiminnoista on keskitetty ja osa hajautettu. Lisäksi keskusteltiin maakunnan koestrategian laadinnasta. Koestrategiaan nostetaan tärkeitä teemoja henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta, jonka teemaryhmä on laatinut. Näistäkin asioista päätökset tekee aikanaan valittava uusi maakuntavaltuusto.

Muutosvalmennusten aikataulu

Syksylle 2018 suunnitellut muutosvalmennukset on peruttu ja valmennukset alkavat helmikuussa 2019. Maakuntaan siirtyvien organisaatioiden ylimmälle ja keskijohdolle järjestetään muutosjohtamisvalmennusta Tampere-talossa 14.2.2019 klo 12.30-16-00. Valmennus toteutetaan, vaikka uudistus viivästyisikin. Valmennukseen mahtuu yhteensä noin 400 henkilöä ja osallistumispaikat tullaan jakamaan organisaatioiden koon mukaan. Organisaatiot voivat itse päättää henkilöt, jotka valmennukseen osallistuvat. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki lähetetään organisaatioihin lähempänä ajankohtaa. Muista valmennuspäivistä päätetään vasta kun lait saadaan voimaan

HR-vastaavien verkosto aloittaa toimintansa

Syksyn työskentelyn tueksi Henkilöstöasiat ja henkilöstön osallistuminen -työryhmä on pyytänyt maakuntaan siirtyviä organisaatioita ilmoittamaan henkilöstöasioista vastaavan henkilön yhteystiedot HR-vastaavien verkoston kokoamista ja tiedonkulun parantamista varten.  HR-vastaavien verkosto tulee kokoontumaan alkaen noin kerran kuukaudessa. Ensimmäinen kokoontuminen on kokous 1.11.2018.

Henkilöstöasiat ja henkilöstön osallistuminen teemaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.11.2018.

Lisätietoa:
Henkilöstöasioiden projektipäällikkö Taina Niiranen, p. 050 68240
Työryhmän puheenjohtaja Raija Ruoranen, p. 03 311 67710

Teksti ja kuva: Minna Koivunen