Mitä hyötyä uuden maakunnan TKI:stä on asukkaalle?

 – TKI:n eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on parantaa asukkaitten kokemia palveluita ja parantaa myös palvelujen tuottamisen tehokkuutta ja laatua.

– Me haluamme tuoda TKI-toiminnan avulla uusia teknologioita ihmisten saataville, tehdä niitten käyttämisestä ja hyödyntämisestä  mukavaa, hyödyllistä ja parempiin tuloksiin johtavaa, Petri Räsänen toteaa.

Haastateltavana oli TKI-valmistelun projektipäällikkö Petri Räsänen.