Mitä on TKI ja ketkä ovat siinä mukana?

TKI-valmistelun projektipäällikkö ja Pirkanmaan liiton innovaatiojohtaja Petri Räsänen, kerrotko mitä on TKI-toiminta ja ketkä ovat siinä mukana.

– TKI-toiminta on tutkimusta, eli uuden tiedon luomista. Se on kehittämistoimintaa eli uusien käytäntöjen luomista ja innovaatiotoimintaa eli kokonaan uusien ratkaisujen ja radikaalien parannusten tekemistä.

– TKI-toiminnassa on mukana henkilöstö. Siinä on mukana kumppaniyrityksiä. Siinä on mukana yliopistoja ja korkeakouluja ja siinä on mukana myös asukkaita.

Miten sitä valmistellaan Pirkanmaan tulevaan maakuntaan eli mitä uutta on tulossa? 

– TKI-toimintaa on valmisteltu hyvin laajassa yhteistyöverkostossa, jossa kaikki osalliset ovat olleet mukana. Me olemme analysoineet sote-alan ja maakunnan muun TKI-toiminnan nykytilannetta ja tunnistaneet siinä vahvuuksiamme ja myös kehittämistarpeita.

– Uusia asioita on tulossa sillä tavalla, että varsinkin tuolla uudessa Tampereen yliopistossa rivejä ollaan tiivistämässä ja muodostamassa sote-TKI:n vahvoja yhteistyöverkostoja ja uusia yhteistoimintamalleja.

– Olemme myös tiivistämässä yliopiston ja nykyisten keskeisten sote-toimijoitten yhteistä tekemistä palvelujen kehittämisessä. Myös kansallista yhteistyötä eri alueitten välillä ollaan oltu rakentamassa, Petri Räsänen lisää.