Muutosjohtajien katsaus

Hyvät Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun osallistujat

Hallituksen ilmoituksen mukaan kansallinen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu ei etene. Uudistus on ollut poikkeuksellisen iso valmistelukokonaisuus, jonka läpivientiin hallituskausi jäi lyhyeksi.

Uskomme, että kaikki ovat tehneet parhaansa, mutta yksityiskohtien määrä ja avoimet kysymykset ovat yllättäneet. Uudistuksen aloitusta on jo siirretty kahdesti, eikä valmistelusta päästy vieläkään toimeenpanovaiheeseen. Toimeenpanoon olimme Pirkanmaalla hyvin varautuneet.

Tarkkaa tietoa siitä, mitä nykyiselle valmistelulle tapahtuu, ei vielä ole. Siitä odotamme ministeriöiden ohjeistusta. Myös tuleva sote-malli on uuden hallituksen käsissä. Leveät hartiat -ovat olleet tämän uudistuksen ajuri, eikä niistä luopumista on kukaan esittänyt.

Voi syntyä uusi kansallinen malli, jonka valmistelu alkaa ministeriövetoisesti. Voi myös käynnistyä Pirkanmaan oma keskustelu vapaaehtoisesta sote-mallista.

Valmistelutyö on vahvistanut kaikkien näkemystä siitä, että uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita kohti tulee jatkossakin mennä. Tarve laajasta väestöpohjasta, perustason palvelujen vahvistamisesta, asiakasnäkökulmasta ja kustannusten kasvun leikkauksesta, ei ole poistunut.

Maakuntavalmistelu on ollut merkittävä panostus erityisesti sote- mutta myös ns. maku-palveluiden kehittämiseen Pirkanmaalla. Työssä on tuotettu useita käyttöönotettavia toimintamalleja sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Arvokasta on myös valmistelussa kertynyt osaaminen sekä verkostot, joita on hyvä hyödyntää jatkossakin.

Kokoamme nyt valmistelun keskeisiä tuotoksia, kirjaamme jatkovalmistelutarpeita ja pohdimme vastuutahoja jatkotyölle. Ne voivat olla maakunnallisia työryhmiä, verkostoja tai yksittäisiä organisaatiota. Tärkeää on hyödyntää tehty työ mahdollisimman laajasti.

Tampellan muutosorganisaation noin 44 valmistelijaa jatkaa toistaiseksi työskentelyä, osa heistä mukanaolleita alusta asti vuodesta 2016. Jos ohjeita uuteen kansalliseen valmisteluun siirtymisestä ei tule nopeasti, palaavat valmistelijat kotiorganisaatioihinsa. Vähän pidempään tarvitaan niitä, jotka viimeistelevät ja paketoivat valmisteluaineiston. Työnantajamme Pirkanmaan liitto tekee kokonaisarviointia tarpeesta.

Kiistämättä on selvää, että sote-uudistus on välttämätön ja Pirkanmaalla sitä on tehty Suomen parhain tuloksin. Työskentelytapamme on ollut Yhdessä tekeminen, ja valmisteluun on eri muodoissa osallistunut lähes 1000 henkilöä.

Koko valmistelujoukkueelle jo nyt lämmin kiitos!

Informoimme lisää, kun tilanne selkiytyy.

Muutosjohtajat Päivi Nurminen, Jaakko Herrala ja Jukka Alasentie

 

Muutoskatsaus /helmikuu 2019