Oman osaamisen hyödyntäminen motivoi harjoittelussa

Harjoittelijat esittäytyvät

Pirkanmaan muutosorganisaatiossa harjoittelijat saavat aidosti hyödyntää aikaisempaa kokemustaan ja osaamistaan. Riitu Nykänen, Markus Lappi ja Antti Saarinen kertovat, mitä heidän harjoitteluihinsa kuuluu.

Riitu Nykänen opiskelee sosiaalityötä. Hänen opinnoistaan puuttuu enää noin puolikas gradu sekä muutamia kirjatenttejä. Harjoittelun jälkeen onkin aika palata gradun pariin.

– Opintoyhdistelmäni on aika kummallinen. Olen opiskellut useamman vuoden suomen kieltä ja vaihtanut sitten sosiaalityöhön. Suomen kielen lisäksi olen opiskellut sivuaineina kasvatustieteitä ja yleistä kirjallisuustiedettä. Lisäksi olen suorittanut Matkailualan verkostoyliopistoon matkailualan perusopinnot, Riitu kertoo.

Harjoittelija Riitu Nykänen
Riitu Nykänen

Sosiaalityön opintojen aikana Riitu on kartoittanut kokemusta myös ulkomailla. Hän opiskeli Intiassa sosiaalityötä ja teki kenttätyötä lastenkodissa.

Riitu on tehnyt koko työnikänsä töitä vammaisten ihmisten parissa. Hän on tehnyt hoito- ja ohjaustyötä kehitysvammaisten laitoskuntoutuksessa, avohuollon asumisyksikössä sekä päivätoiminnassa. Sosiaalityön työkokemusta Riitulla on vammaispalveluista ja kehitysvammahuollosta. Hän on myös työskennellyt vapaaehtoisena kehitysvammaisten nuorten parissa.

– Harjoittelussa lienee apua siitä, että tunnen vammaispalvelut ja niihin liittyvän lainsäädännön hyvin. Vammaispalvelut on myös sellainen aihe, mikä minua aina vaan jaksaa kiinnostaa, Riitu sanoo.

Myös Riitun aiemmista suomen kielen opinnoista on hyötyä, sillä hänellä on hyvät tekstintuottamisen ja kirjallisen viestimisen taidot.

Riitu suorittaa harjoittelunsa vammaispalveluiden suunnittelussa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu osallistuminen työryhmiin, seminaareihin ja työpajoihin sekä yhteistyökumppaneiden tapaaminen.

– Harjoittelussa kokoan myös tieto- ja materiaalipakettia vammaispalveluiden nykytilasta Pirkanmaalla, Riitu sanoo.

Vapaa-ajallaan Riitu juoksee, käy metsässä hengittämässä ja katsoo YouTube-videoita.

Asiakaspalvelua ja työkaverien ongelmien ratkaisua

Markus Lappi puolestaan opiskelee Tampereen yliopiston hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa kuudetta vuotta pääaineenaan hallintotiede. Hänen tarkoituksenaan on valmistua jouluksi 2018. Tavoite onkin hyvin realistinen, sillä gradu etenee hienosti. Sivuaineina Markuksella on ollut kunta- ja aluejohtamista, kauppatieteitä ja politiikan tutkimista.

– Ulkomailla olen opiskellut kansainvälisiä suhteita keskittyen erityisesti Lähi-idän historiaan, konflikteihin ja nykytilanteeseen, Markus kertoo opinnoistaan.

Harjoittelija Markus Lappi
Markus Lappi

Markus on tehnyt paljon myynti- ja asiakaspalvelutöitä. Niissä töissä oppii Markuksen mukaan kärsivällisyyttä ja yhteistyötaitoja. Myös Markuksen tämän hetkiseen tehtäviin sisältyy paljon asiakaspalvelua ja työkavereiden ongelmien ratkaisemista.

– Väitän, että monet ongelmat olisivat paljon vaikeampia selvittää ilman asiakaspalvelutaustaa ja se taitaa ollakin syy, miksi minut tehtävään valittiin, Markus sanoo.

Hän huomauttaa myös, että sen lisäksi aiempi työkokemus auttaa häntä arvostamaan sitä, miten hyvään työympäristöön hän on nyt päässyt.

Markuksen harjoittelu alkoi erityisellä projektilla, jossa hän rakensi Pirkanmaan liitolle ja maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelutiimille uuden yhteisen intranetin. Palautteen perusteella projekti onnistui hienosti, ja nyt Markus jatkaa ICT-tehtäviä varsinaisena työntekijänä. Hänen työtehtävinä on auttaa ICT-asiantuntijaa ja kouluttaa uusia työntekijöitä työvälineiden käyttöönotossa.

Markus ei ole varsinaisesti työsuhteessa muutostiimissä, mutta hän on auttanut tiimiä päivittäin erilaisissa ICT-asioissa.

– Yleiskuva on se, että ”yläkerrassa” eli muutostiimissä tehdään todella kovaa työtä sen eteen, että Pirkanmaa olisi sata prosenttia valmis sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa ja muutos olisi mahdollisimman kivuton ja sujuva, Markus sanoo.

Vapaa-ajallaan Markus käy laulutunneilla, tekee ja esittää omaa musiikkiaan sekä urheilee.

Ajankohtaisissa asioissa mukana

Antti Saarinen on tullut Pirkanmaan muutostiimin henkilöstöhallinnon harjoittelijaksi. Hän opiskelee viidettä vuotta sosiaalipolitiikkaa Tampereen yliopistossa. Sivuaineina hänellä on työnhyvinvoinnin ja työelämäntutkimus sekä kansanterveystiede.

– Olen myös lukenut useampia kursseja sosiologiaa, Antti sanoo.

Antilla on aiempaa työkokemusta Kelasta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä psykiatrisen erikoissairaanhoidon puolelta monen vuoden ajalta.

– Työkokemukseni Kelalla sekä sairaanhoitopiirillä ovat auttaneet minua ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan ongelmakohtia monelta eri kannalta ja kiinnostukseni sosiaalitieteitä kohtaan onkin hyvin pitkälti herännyt aiemmasta työkokemuksestani, Antti kertoo.

Antti Saarinen

Hänen mukaansa työkokemukset ”kentältä” auttavat hahmottamaan laajempaa kuvaa sote-palveluiden tarpeista.

Antti on harjoittelussaan tähän asti saanut tehdä monipuolisesti erilaisia työtehtäviä, joihin liittyy tiedonhakua, tiedon prosessointia, kirjoittamista sekä esimerkiksi erilaisiin kehittämistyöpajoihin osallistumista. Pirkanmaan muutostiimiä hän kuvaa erittäin mielenkiintoiseksi työpaikaksi, jossa saa hyödyntää osaamistaan monipuolisesti.

– Muutos- ja kehittämistyö yhdistää sopivasti luovuuden ja substanssin. Mukavaa olla jossain näin ajankohtaisessa asiassa mukana! Täällä harjoittelija saa osallistua muutosvalmisteluun aktiivisesti, Antti summaa.

Vapaa-ajalla Antille maistuu kaikenlainen pelailu salibandysta lautapeleihin. Pelailun lisäksi Antti tykkää muun muassa musiikista, kuvataiteesta, ruuanlaitosta sekä Sohvaperunoiden ja muun ”tv-hömpän” katselemisesta.

Teksti ja kuvat: Irina Korhonen
Kirjoittaja työskentelee viestintäharjoittelijana Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosorganisaatiossa