Omistajaohjauksen tehtävänä maakunnan tuloksellisen toiminnan turvaaminen

Pirkanmaan maakuntakonsernin valmisteluun kuuluu maakunnan yhtiörakenteen, omistajaohjauksen sekä alustavien omistajapoliittisten linjausten valmistelu.  Ohjauksella halutaan asiakkaan näkökulmasta vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa, joka on myös taloudellista ja kustannustehokasta.

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla maakunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan – jolloin tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon maakuntakonsernin kokonaisetu. Maakunnan omia liikelaitoksia ei ohjata omistajaohjauksella.

Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus maakunnan tytäryhteisöjen toiminnassa. Omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden, viestinnän ja palvelujen käyttäjien sekä maakunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä keskustelivat maakunnan yhtiöiden omistajaohjauksesta ja maakunnan yhtiöitetyn sote-palvelutuotannon omistajaohjauksen mallin jatkovalmistelusta. Omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin koestrategiaa varten.

Lisätietoa:
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Projektipäällikkö Tarja Puskala, p. 050 595 1079

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p, 040 743 6356

Katso myös video:
Mitä meneillään? Päivi Nurminen ja maakuntakonsernin tytäryhtiöt ja omistajaohjaus.