Onnistunut henkilöstötietojen siirto vaatii paljon työtä

Pirkanmaan maakuntaan siirtyy yli 20 000 työntekijää 29 eri organisaatiosta. Henkilöstötietojen siirto tulee olemaan iso urakka, jota Pirkanmaa 2021 -muutostiimi ja henkilöstöhallinnon ammattilaisista muodostuva HR-vastaavien verkosto suunnittelevat yhdessä. Ryhmä kokoontui toista kertaa 15.1.2019. Kokouksen aluksi projektipäällikkö Taina Niiranen loi tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnan ja maakuntatason kuulumisiin. Valmistelu jatkuu myönteisessä hengessä.

Henkilöstön siirtosuunnitelmasta ja siihen liittyvästä työmäärästä käytiin vilkasta keskustelua. HR-vastaavien verkoston jäsenet ovat avainasemassa henkilöstön maakuntaan siirtymisen valmistelussa ja tiedonkeruun onnistumisessa. Organisaatiot itse vastaavat aikanaan siirtyvän henkilöstönsä tietojen toimittamisesta maakunnan käyttöön. Tiedonkeruun aikataulu selviää, kunhan uudistuksen etenemisen aikataulu tarkentuu.

Verkoston puheenjohtaja Raija Ruoranen esitteli osallistujille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyön tiivistämishanketta, josta käytetään nimeä Kahdeksan tähden sairaala. Yhteistyön tiivistämisellä halutaan turvata alueen asukkaille yliopistosairaalatasoinen hoito. Ruoranen esitteli hankkeen tavoitteita asiakkaiden, ammattilaisten ja omistajien näkökulmasta.

Tilaisuudessa muistutettiin Pirkanmaa 2021 -valmistelun tarjoamasta muutosvalmennuksesta, joka on suunnattu Pirkanmaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden esimiehille. Valmennus on torstaina 14.2.2019 Tampere-talossa. Mukaan mahtuu 500 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Kutsu on lähetetty laajalla jakelulla organisaatioihin ja se löytyy myös  Pirkanmaa 2021 -verkkosivujen Henkilöstölle-sivulta.

Lisätietoja
Henkilöstöasioiden projektipäällikkö Taina Niiranen, p. 050 68240
Verkoston puheenjohtaja Raija Ruoranen, p. 03 311 67710

Lue myös tiedote verkoston edellisestä kokouksesta:
Tiikerinloikkaa valmistelemassa – yhteistyöllä kohti uutta maakuntaa