Päätöksenteko Pirkanmaan maakunnassa

Pirkanmaalaiset valitsevat maakuntavaltuuston suorilla vaaleilla

Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joissa päätöksiä tekevät vaaleissa valitut maakuntavaltuustot.

Valtuusto valitaan maakuntakuntavaaleissa, missä äänestämään pääsevät maakunnan äänioikeutetut asukkaat.

Pirkanmaalle valitaan 79 valtuutettua, jotka edustavat koko Pirkanmaata. Vaaleissa ei ole kunta- tai seutukohtaisia kiintiöitä. Ehdokas pääsee valtuustoon puolueensa ja oman äänimääränsä perusteella.

Mistä maakuntavaaleissa on kyse?

Sinulla on äänestäjänä maakuntavaaleissa historiallinen rooli. Ensimmäistä kertaa pääset valitsemaan maakuntatason päättäjiä suoralla vaalilla. Vaaleissa valitut edustajat päättävät suurista linjoista, jotka vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja alueen kehittämiseen.

Vain äänestämällä pääset vaikuttamaan. Jokaisella on väliä!

Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnalle vuonna 2021

Pirkanmaan vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa elokuussa 2019. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle vuoden 2021 alussa.

Maakuntavaltuusto varmistaa, että kaikki Pirkanmaan asukkaat saavat yhdenvertaisia palveluita koko maakunnan alueella. Tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto, turvallisuus, aluekehittäminen, elinympäristön kehittäminen sekä alueellinen identiteetin ja demokratian edistäminen.

Mistä maakuntavaltuusto päättää

Maakuntavaltuusto tekee merkittäviä päätöksiä mm. maakunnan hallintosäännöstä, maakuntastrategiasta sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet ja valitsee maakuntajohtajan.

Maakuntavaltuusto tekee päätöksiä myös omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä maakunnan liikelaitoksiin liittyvistä asioista. Päätettävien asioiden joukossa on myös maakuntien yhteistyösopimus sekä asukkaiden vaikutus- ja osallistumiskeinot.

Maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan tehtävät

Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Pirkanmaan päätöksentekomalli

Pirkanmaalle suunnitellaan valiokuntamallia. Valiokunnissa valmistellaan maakuntavaltuustossa päätettäviä asioita.
Valiokuntiin valitaan jäsenet maakuntavaltuutetuista. Mukana on myös asiantuntijoita. Jäsenet pääsevät modernilla tavalla mukaan valmisteluun ja syvemmälle päätöksentekoon.

Mistä maakunta saa rahansa?

Maakunnan rahoitus tulee valtiolta ja maakunta päättää itsenäisesti sen käytöstä. Rahoittajana valtio kuitenkin ohjaa maakuntien taloudenpitoa.
Pirkanmaalle tehdään syksyllä 2018 koetalousarviota, jonka avulla testataan tulevan maakunnan budjetin laatimista ja valtion kanssa käytäviä rahoitusneuvotteluita.
Maakunnilla ei ole verotusoikeutta uudistuksen voimaantullessa. Pirkanmaalla tulonlähteinä ovat valtion rahoitus sekä asiakas- ja käyttömaksut.

Ensimmäiset maakuntavaalit

Maakuntavaalit järjestetään samaan aikaan eurovaalien kanssa sunnuntaina 26.5.2019. Vaalipäivä varmistuu, kun maakunta- ja sote-uudistusta koskevat ovat lait on vahvistettu.

Mitkä ovat tulevan maakunnan tehtävät?

alueuudistus.fi/tehtavat

Kuka voi äänestää?

vaalit.fi/aanioikeus

Kuka voi asettua ehdokkaaksi?

vaalit.fi/vaalikelpoisuus-ja-ehdokasasettelu