Muutosvalmistelun ohjaaminen

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt 8.3.2019 eikä sivuja enää päivitetä.
– – –
Pirkanmaa 2021 -muutosvalmistelutyötä tekee yli 50 asiantuntijan tiimi. Tässä uudistukselle ja kehittämiselle omistautuneessa ryhmässä on monen eri alan asiantuntijoita eri puolilta Pirkanmaata.

Tiimin työtä johtaa kolme muutosjohtajaa: Päivi Nurminen, Jukka Alasentie (maakuntauudistus) ja Jaakko Herrala (sosiaali- ja terveydenhuolto).

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistustyötä ohjaa poliittinen ohjausryhmä ja maakuntauudistuksen johtoryhmä.

Muutosvalmistelua on tehty jo usean vuoden ajan eri teemoihin keskittyneissä työryhmissä. Näissä ryhmissä on syntynyt runsaasti valmisteluaineistoa, jota on tallennettu Pirkanmaan liiton verkkosivuilla olevaan materiaalipankkiin: Valmistelumateriaali.

Poliittinen ohjausryhmä

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmä muodostuu Pirkanmaan maakuntahallituksesta, jota on täydennetty kristillisdemokraattien edustajalla. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat osallistuvat ohjausryhmän kokouksiin.

Poliittinen ohjausryhmä

 • ohjaa Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua
 • seuraa ja ohjaa uudistuksen maakunnallisten tavoitteiden toteuttamista
 • tuo uudistuksen toteuttamiseen vastaanottavan organisaation näkökulman
 • tarvittaessa sovittaa yhteen maakunnan omia ja valtakunnallisia linjauksia
 • valvoo maakunnan etua suhteessa valtakunnantason linjauksiin

Ohjausryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Haluatko seurata ohjausryhmän työtä?
Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja kokousmateriaalit löydät täältä.

Ketkä kuuluvat ohjausryhmään?
Pirkanmaan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä

Maakuntauudistuksen johtoryhmä

Maakuntauudistuksen johtoryhmä muodostuu virkamiehistä, jotka edustavat niitä organisaatioita, joista siirtyy tehtäviä tulevalle maakunnalle: kuntia, Pirkanmaan liittoa, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä, Pirkanmaan ELY-keskusta, Pirkanmaan TE-toimistoa, Pirkanmaan pelastuslaitosta sekä työntekijäjärjestöjä.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä

 • johtaa, ohjaa ja sovittaa yhteen operatiivista virkamiestyötä
 • seuraa ministeriöiden ohjeiden mukaista uudistuksen etenemistä
 • ohjaa muutosjohtajan, projektijohtajien ja muun projektihenkilöstön työtä
 • valmistelee asiat hallitukselle ja valtuuskunnalle
 • päättää tarvittavista projektiryhmistä sekä nimeää niiden jäsenet
 • sovittaa yhteen projektiryhmien ja niiden alatyöryhmien työtä
 • antaa toimeksiantoja ja ohjeita virkamiesvalmistelulle uudistuksen etenemiseksi

Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Haluatko seurata johtoryhmän työtä?
Maakuntauudistuksen johtoryhmän kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja kokousmateriaalit löydät täältä.

Ketkä kuuluvat johtoryhmään?
Pirkanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmä