Palveluverkkotyössä valmistui etelän alueen suunnitelma, työ jatkuu muilla alueilla ensi vuonna

Naisia vastaamassa kyselyyn

Pirkanmaan eteläisen alueen palveluverkkosuunnitelma on valmistunut maakunnan palveluverkkotyön pohjaksi.  Alueella jatketaan toimintaa pääsääntöisesti nykyisellä palveluverkolla vuosina 2021-2025.

Palveluverkon rungon muodostavat Valkeakosken hyvinvointikampus, Akaan, Lempäälän ja Hervannan hyvinvointikeskukset sekä Urjalan, Vesilahden ja Kuljun hyvinvointipisteet. Joitakin muutoksia palveluverkossa tapahtuu jo ennen kuin palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle vuoden 2021 alusta alkaen.

Uusi Akaan hyvinvointikeskus otetaan käyttöön vuonna 2020, jolloin toimintoja siirtyy useista nykyisistä toimipisteistä uusiin toimitiloihin. Samoin Valkeakosken hyvinvointikampusta kehitetään palvelujen ja tilojen osalta ennen vuotta 2021 mm. kolmen kunnan, Akaan, Urjalan ja Valkeakosken, yhteinen terveyskeskussairaala valmistuu kampukselle vuonna 2020. Alueen väestömäärä ennakoidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 12000 asukkaalla, tarpeen kasvuun vastataan mm. aukioloaikoja laajentamalla ja toimintatapoja kehittämällä.

Seuraavaksi valmistelua tehdään lounaan suunnittelualueelta. Ensi vuoden ohjelmassa ovat myös liikkuvia palveluita koskeva selvitys, keskisen suunnittelualueen valmistelu, jonka jälkeen tulevat idän ja luoteen osalta valmistelut. Pirkanmaan palveluverkkosuunnitelma vuosille 2021- 2025 kootaan yhteen keväällä 2020.

Maakuntien tilakeskus Oy tekee parhaillaan tilatietojen tarkastuskierrosta, joka koskee kunnilta vuokrattavia tiloja. Kuntia pyydetään tarkistamaan ja täydentämään ilmoittamiaan tilatietoja. Tietojen täydennykset jatkuvat koko valmisteluajan, koska kiinteistökantaan tulee jatkuvasti muutoksia. Tietojen pohjalta rakentuu myös Maakuntien tilakeskuksen tilatietojärjestelmä, johon kootaan kaikki tiedot maakunnalle vuokrattavista tiloista ja niiden käyttötarkoitus, laajuustiedot, piirustukset, vuokraustiedot jne.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä hyväksyivät etelän alueen palveluverkkosuunnitelman maakunnan palveluverkkotyön jatkovalmistelun pohjaksi.

 

Lisätiedot:
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Projektipäällikkö Sisko Hiltunen, p. 044 738 8704

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p, 040 743 6356

Katso myös video:
Mitä meneillään? Päivi Nurminen ja palveluverkko.