Pirkanmaa on maakuntien kärjessä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa

Pirkanmaa on kärkimaakunta maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Maakuntien vertailu pohjautuu valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön elo-lokakuussa toteuttamaan virtuaaliseen maakuntakierrokseen.

Pirkanmaan valmistelu on edennyt erinomaisesti. Maakunnan erityisiä vahvuuksia ovat toimielin- ja hallintorakenteen ja palvelutuotannon kilpailukyvyn valmistelu. Hyvin edenneitä osioita ovat järjestämistehtävän rakentaminen, henkilöstön siirrot ja koulutus, maakuntien välinen yhteistyö sekä osallisuus ja demokratia. Pirkanmaalla ei ole osa-alueita, joissa valmistelu olisi pysähtynyt, edettäisiin hitaasti tai jossa olisi ongelmia.

Analyysin pohjana käytettiin maakuntien muutosjohdon omaa näkemystä tilanteesta. Vertailu esiteltiin poliittiselle ohjausryhmälle 29.10.

Pirkanmaan valmistelun tilanne

Valmistelevien valiokuntien malli etenee hallintosääntövalmistelussa

Poliittinen ohjausryhmä päätti, että maakunnan toimielinrakennetta ja hallintosääntöä rakennetaan valmistelevien valiokuntien mallin pohjalta. Ne valmistelevat palvelujen järjestämisen ja muiden strategisen tason asioita ennen kuin maakuntahallitus tekee esityksensä maakuntavaltuustolle. Kokonaiskuva maakunnan toimielinrakenteesta käsitellään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Sote-keskuksen liiketoimintasuunnitelma työn alle

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi sote-keskuksen ajankohtaisen tilanteen ja päätti, että keskuksen erikoisaloiksi valmistellaan tules- ja psykiatrian palveluita. Seuraavassa vaiheessa työn alle tulee maakunnan oman sote-keskuksen liiketoimintasuunnitelma, jossa painopisteinä ovat asiakaslähtöinen toimintamalli ja kilpailukykyinen palvelutuotanto.

 

Lisätiedot:
Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692