Pirkanmaan viestintäverkosto vahvistaa yhteistyötä

Pirkanmaan viestintätiimi ryhmäkuvassa

Hyvällä viestintäyhteistyöllä varmistetaan onnistunut maakunta- ja sote-uudistus, todettiin Pirkanmaan viestintäverkoston tapaamisessa Tampereella. Pirkanmaalaiset viestinnästä vastaavat asiantuntijat kokoontuvat jatkossa muutaman kerran vuodessa keskustelemaan yhteisesti kiinnostavista asioista.

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy paljon viestintää. Uudistuksesta ja muutoksista on kerrottava niin asukkaille kuin uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyville työntekijöillekin. Tämä viestintävastuu kuuluu sekä tulevalle maakunnalle kuin myös niille organisaatioille, joista siirtyy tehtäviä maakunnalle.

Yli 20 eri puolilta Pirkanmaata tullutta viestinnästä vastaavaa asiantuntijaa kokoontui Tampereella 15.1.2019 keskustelemaan yhdessä maakunta- ja sote-uudistuksen tilanteesta ja uudistukseen liittyvistä viestintäsuunnitelmista. Ryhmän oli kutsunut kokoon Pirkanmaan maakunta- ja sote-valmistelun viestintätiimi.

Viestintäpäällikkö Kirsti Kivilinna esitteli osallistujille maakunta- ja sote-valmistelun tilannetta ja kertoi uudistukseen liittyvistä valtakunnallisista ja alueellisista viestintäryhmistä ja niiden tehtävistä. Katsauksen jälkeen todettiin yhdessä, että muutaman kerran vuodessa kokoontuvalle Pirkanmaan viestintäverkostolle on tarvetta jatkossakin. Verkostossa pääsee vaihtamaan ajatuksia ja tietoa, mikä hyödyttää kaikkia.

Viestintäsuunnitelmia ja henkilöstöasioita

Asukkaiden ja maakunnan työntekijäksi siirtyvän henkilöstön tarve saada lisää tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta kasvaa suuresti, mikäli uudistuksen mahdollistavat lait hyväksytään helmi-maaliskuussa 2019. Uudet maakunnat perustetaan heti lakien tultua hyväksytyksi ja ensimmäisten maakuntavaalien valmistelut alkavat.

Pirkanmaa 2021 -viestintätiimissä on jo valmistauduttu tulevaan. Verkostolle esiteltiin asukkaille ja henkilöstölle suunnattua yleistajuista pirkanmaa2021.fi-verkkosivustoa sekä Pirkanmaan muutosvalmistelun käyttämiä some-kanavia Facebookista Twitteriin ja Instagramiin. Keväällä toteutetaan kuntakierrokset, missä kohderyhmänä ovat niin henkilöstö kuin asukkaatkin. Kierroksilla kuullaan pirkanmaalaisten uuteen maakuntaan liittyviä odotuksia ja huolia ja kannustetaan äänestämään maakuntavaaleissa.

Syksyllä 2019 avataan Pirkanmaan maakunnan varsinaiset verkkosivut, jotka korvaavat väliaikaisessa käytössä olevan pirkanmaa2021.fi-nettisivuston.

Viestintäsuunnitelmien jälkeen verkosto sai kuulla HR-asiantuntija Taina Niirasen katsauksen Pirkanmaan maakunnan henkilöstöasioiden valmistelutilanteeseen. Uudesta Pirkanmaan maakunnasta tulee yli 20 000 ammattilaisen työpaikka ja se tulee olemaan yksi Suomen suurimmista työnantajista.