Pirkanmaasta hyvä paikka ikääntyneille elää ja asua

Iäkäs mies hymyilee

Ikääntyneiden palveluista on valmisteltu suunnitelma laaja-alaisella yhteistyöllä. Palveluissa asiakasohjaus on tärkeää. Rakenteellisissa uudistuksissa noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia tavoitteita: laitoshoitoa puretaan, asumisratkaisuja lisätään ja kotihoitoon panostetaan.

Kokonaisuuteen sisältyvät myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asuminen, kulttuuri, liikkuminen ja sivistyspalvelut. Siksi kuntiin jäävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ tulee jatkumaan yhteistyössä maakunnan kanssa.

Pirkanmaan 75 vuotta täyttäneiden ikäihmisten määrä tulee kasvamaan vuoteen 2040 mennessä hieman yli 85 000:een. Samaan aikaan kasvaa yli 90-vuotiaiden määrä nykyisestä yli 4700:sta lähes kolminkertaiseksi. Suurin osa 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan, ja säännöllisten ikäihmisille suunnattujen palvelujen piirissä on ollut noin viidesosa vastaavan ikäisestä väestöstä.

Pirkanmaan ikääntyneiden palvelujen suunnitelma nostaa esiin ikääntyneiden omaehtoisen elämän. Sosiaalinen hyvinvointi kasvaa, kun voi osallistua ja vaikuttaa omassa asuin- ja elinympäristössä. Palvelut rakennetaan tukemaan arkea. Visiona on ”Pirkanmaa – hyvä paikka ikääntyneille elää ja asua”. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa tullaan arvioimaan lain mukaan arvioida vähintään valtuustokausittain.

Maakunnalliset ikääntyneiden palveluiden suunnitelmat ovat taustatietona ensi keväänä valmistuvassa valtakunnallisessa ikästrategiassa. Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen johtoryhmä merkitsivät tiedoksi ikääntyneiden palvelujen maakunnallisen suunnitelman. Suunnitelmaa hyödynnetään maakunnan koestrategian ja palvelujen järjestämissuunnitelman laadinnassa.

Lue lisää
Pirkanmaan maakuntauudistuksen kokousliitteet, mistä löytyy seuraavat asiakirjat:

  • Käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen suunnitteluun
  • Suunnitelma ikäihmisten yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta
  • Ikääntyneiden palvelujen toimeenpano

Lisätiedot
Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, p.  050 329 7166
Projektipäällikkö, muutosagentti I&O-kärkihanke Anu Kallio, p. 050 540 1094

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p, 040 743 6356