Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi jatkovalmistelua varten palvelujen järjestämisen kokonaisuudet

Poliittinen ohjausryhmä

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä hyväksyi maanantaina osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluille sekä alueen kehittämisen ja kokonaisturvallisuudelle valmistellut palvelukokonaisuudet. Ne ovat maakunnan poliittisen ohjauksen tapa tarkastella asiakastarpeita, huolehtia integraatiosta ja ohjata resursseja palvelujen tuotantoon.

Sote-tehtäväalan palvelukokonaisuuksia ovat perusterveydenhuolto ja suun terveydenhuollon palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelut, vammaisten palvelut sekä yliopistosairaala- ja erikoissairaanhoidon palvelut.

Alueen kehittämisen ja kokonaisturvallisuuden palvelukokonaisuuksia ovat elinympäristöpalvelut, elinkeinojen kehittämisen palvelut ja kokonaisturvallisuus.

Tarkemmat palvelusisällöt palvelukokonaisuuksittain määritellään palveluiden järjestämissuunnitelmaa (PJS) laadittaessa.

Lisätiedot:
Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, p. 050 329 7166
Projektipäällikkö Kristiina Lumme, p. 044 422 2261