Sopimuksista työväline, joilla toimintaa yksityisten toimijoiden kanssa voidaan ohjata

Pirkanmaa 2021 -logo

Projektipäällikkö Juuso Kuusiston pääasialliset työtehtävät liittyvät luovuttavien organisaatioiden sopimusten keräämiseen ja analysointiin. Näitä organisaatioita ovat kunnat, sairaanhoitopiiri ja valtion organisaatiot.

– Työ muistuttaa hieman yrityskaupoista tuttua due dilinge -menettelyä, jossa selvitetään siirtyvät velvoitteet, taseen ulkoiset vastuut ja näihin liittyvät oikeudelliset riskit, Juuso Kuusisto kertoo.

Sopimusselvityksen lisäksi hän tekee myös muita yleisiä lainopilliseen tukeen liittyviä tehtäviä.

Työ on ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ, joten hän on tullut lähes suoraan yliopistosta. Opiskeluaikanaan Kuusisto työskenteli IT-yrityksen lakiosastolla.

– Tämän lisäksi olen hoitanut itse sekalaisia toimeksiantoja, jotka ovat liittyneet pääasiassa kiinteistöoikeuteen.

Sopimushallinnan projektissa on tavoitteena kehittää tulevalle maakunnalle ja osin samalla myös kunnille toimivat sopimushallinnan mallit, jotka mahdollistavat tehokkaan hankintatoimen, sopimusten elinkaaren hallinnan ja sopimusohjauksen.

Tärkeitä osia työssä ovat laadukkaampien ja kattavampien sopimusten ja parempien arkistointi ja asiakirjahallinnan menetelmien kehittäminen. Keskeistä olisi saada tulevassa maakunnassa aikaan sellainen toimintakulttuuri, jossa sopimukset ovat se työväline, joilla toimintaa yksityisten toimijoiden kanssa ohjataan koko yhteistyön elinkaaren ajan.

– Tällä hetkellä näin ei pääsääntöisesti ole, vaan sopimusten rooli rajoittuu pelkästään hankintavaiheeseen, jonka jälkeen ne arkistoidaan, eikä niihin ei enää palata.

– Niitä ei päivitetä asianmukaisesti vastaamaan mahdollisia muuttuneita tarpeita vaan vastaan tulevat ongelmat ratkaistaan ad hoc -tyyppisillä neuvotteluratkaisuilla, joista ei tehdä asianmukaisia dokumentteja. Tämän tyyppiseen toimintaan liittyy suuria oikeudellisia riskejä, joista tulevan maakunnan tulisi päästä eroon. Tämän merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, kun tuotannon malli muuttuu maakuntauudistuksessa, Juuso Kuusisto sanoo.

Jutun työsti asiantuntijamme kanssa viestintäharjoittelija Irina Korhonen.