Sote-keskuksen valmistelu käynnissä

Maakuntauudistuksen johtoryhmä merkitsi tiedoksi sote-keskuksen valmistelutilanteen. Johtoryhmä linjasi, että sote-keskuksen erikoisaloiksi valmistellaan tules- ja psykiatrian palveluita.

Pirkanmaan maakuntaorganisaatioon suunnitellaan sote-keskusta maakunnan liikelaitokseen eriytettynä taseyksikkönä. Sote-keskus tarjoaa mm. terveystarkastuksia, rokotuksia, erilaisia oireiden, toimintakyvyn ja sairauksien tutkimuksia, toteamisia ja hoitoa sekä kiirevastaanottoa, laboratorio ja kuvantamistutkimuksia, kuntoutusneuvontaa-, ohjausta ja kuntoutusta.

Yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa toteutettaisiin tules-palveluita (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) kuten ortopediaa tai fysiatriaa sekä psykiatrisia palveluita. Sen lisäksi voisi tulla muitakin erikoisalan palveluita. Uutena lakisääteisenä velvoitteena keskuksissa on sosiaalihuollon ammattilainen antamassa neuvontaa ja ohjausta.

Maakunnan oma sote-keskus kohtaa koko toimialallaan kilpailulliset markkinat, joissa pärjääminen edellyttää kilpailukykyistä palvelutuotantoa. Lisäksi se on velvoitettu tuottamaan palvelut niille alueille, joissa ei palveluiden yhdenvertainen saatavuus toteudu. Valinnanvapaus tuo kilpailukykyhaasteen.

Seuraavassa vaiheessa valmistellaan maakunnan oman sote-keskuksen liiketoimintasuunnitelma. Siinä painotetaan asiakaslähtöistä toimintaa ja kilpailukykyistä palvelutuotantoa.

 

Lisätiedot:
Maakuntauudistuksen johtoryhmän pj. konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p. 040 743 6356
Muutosjohtaja Jaakko Herrala, p. 050 329 7166
Asiantuntijavalmistelija: projektipäällikkö Eeva Halme, p. 044 422 2257