Sote-kiihdyttämö hioi hyvinvointi- ja sote-toimijoista timantteja

Sote-kiihdyttämön osallistujia

Ensimmäinen hyvinvointi-, terveys- tai sosiaalialan palveluja tuottaville yrityksille ja järjestöille suunnattu sote-kiihdyttämö päättyi tammikuun lopulla. Kiihdyttämöön oli valittu mukaan kymmenen pientä tai keskisuurta toimijaa Pirkanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. Monipuolisessa tehovalmennuksessa osallistujat saivat uutta tietoa, hioivat itselleen napakan hissipuheen ja laativat yhdessä mentorin kanssa kehittämissuunnitelman, joiden avulla ne voivat myydä osaamistaan tuleville palvelunostajille ja mahdollisille rahoittajille.

Sote-kiihdyttämön toteuttivat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra yhteistyössä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. Sen tavoitteena oli vahvistaa pk-sote-toimijoiden kilpailu- ja muutoskykyä uudistuvassa sote-ympäristössä.

Ensimmäiseen sote-kiihdyttämöön oli valittu mukaan kymmenen uudistumis- ja kehittymishalukasta yritystä tai elinkeinotoimintaa harjoittavaa järjestöä.

– On hienoa, että niin moni liiketoimintansa kasvuun tähtäävä pirkanmaalainen pk-yritys tarttui rohkeasti tähän mahdollisuuteen ja osoitti valmennuksen aikana muutoskykyä, josta on hyötyä tulevaisuudessa, toteaa Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasiain päällikkö Maria Virtanen.

Tammikuussa päättyneen sote-kiihdyttämön osallistujat olivat tyytyväisiä kolme kuukautta kestäneeseen laajaan valmennuspakettiin ja kiihdyttämön avoimeen ja kannustavaan ilmapiiriin. Osallistuminen vaati sitoutumista mutta osoittautui monin tavoin hyödylliseksi: uuden tiedon, uudenlaisen ajattelutavan ja uusien työkalujen lisäksi mukaan tarttui uudenlainen yhdessä tekemisen työkulttuuri. Uudet verkostot, kumppanuusmahdollisuudet sekä oman alan toimijoiden vertaistuki laajensivat ajattelua. Kaikki osapuolet hyötyvät yhdessä tekemisestä, tiedon jakamisesta ja yhteistyöstä.

Vuorovaikutuksessa maakunta- ja sotevalmistelun kanssa

Osallistujat arvostivat erityisesti sitä, että valmennuksessa oli mukana maakuntauudistuksen valmistelijoita. Näin saatiin kuulla ajankohtaista tietoa sote-uudistuksesta ja päästiin käymään vuoropuhelua siitä, millaista osaamista maakunnan tulevilta palveluntuottajilta odotetaan.

– Pirkanmaalla sote-uudistuksen valmistelua tehdään yhdessä avoimesti mm. yritysten kanssa. Me haluamme saada tulevaan maakuntaan runsaasti hyviä ja monenlaisia sote- ja hyvinvointialan yrityksiä vastaamaan pirkanmaalaisten erilaisiin tarpeisiin. Markkinoiden kehittäminen on siis maakunnan juttu, kertoo Tanja Koivumäki, joka on valmistellut valinnanvapausmallia Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Sote-kiihdyttämön aihepiirejä olivat muun muassa palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöisyys, digitaalisuus, yhteistyö ja kumppanuus, rahoituksen hakeminen, vaikuttavuuden mallintaminen, liiketoimintamallin kehittäminen ja yritystarinan terävöittäminen. Organisaatioiden käytössä oli oma mentori, jonka kanssa pääsi terävöittämään liiketoimintaosaamista ja tekemään omaa kehittämissuunnitelmaa.

– Me olimme onnenpoikia, kun pääsimme mukaan sote-kiihdyttämöön, toteaa toiminnanjohtaja Kaija Kallinen tamperelaisesta ikäihmisten asumis- ja muita palveluja tarjoavasta Kotipirtti ry:stä. – Saimme uusia oivalluksia ja työkaluja, joilla voimme kehittää omaa työtä, suunnitella ja jatkojalostaa omia palvelujamme. Palvelumuotoilu kirkasti meille asiakaslähtöistä ajattelua uudella tavalla. Jatkamme kehittämistä sydämellä ja lämmöllä.

Onnistunut kiihdyttämötoiminta jatkuu. Pirkanmaalaisten ja eteläpohjalaisten jälkeen seuraava sote-kiihdyttämö valmentaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointi- ja sote-toimijoita.