Sote-liikelaitosta valmistellaan Pirkanmaalla kahden mallin pohjalta

Maakuntauudistuksen johtoryhmä

Maakuntauudistuksen johtoryhmä merkitsi tiedoksi sote-liikelaitoksen valmistelun tilanteen. Aiemmin sovitun yhden sote-liikelaitoksen osalta valmistellaan kaksi vaihtoehtoa. Toisessa erikoissairaanhoitoa tarkastellaan 8 tähden sairaalahankkeen vuoksi Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhteisenä yhtiönä ja toisessa nykymuotoisena Tays-kokonaisuutena. Valmistelussa haetaan vaihtoehtoisiin ratkaisuihin soveltuvat rakenne-, johtamis- ja ohjausmallit.

Pirkanmaan maakuntavalmistelu kiihdyttää nyt sote-palvelujen suunnittelua ja vahvistaa sote-liikelaitoksen kokonaisvaltaista ja kokoavaa valmistelua. Vuoden 2019 alkupuolella keskitytään sote-liikelaitoksen organisaatiorakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin. Valmistelussa tähdätään siihen, että uusi maakuntavaltuusto voi tehdä liikelaitoksen perustamispäätöksen ja hyväksyä maakunnalle ensimmäisen vaiheen hallintosäännön.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä hyväksyi lapsi- ja perhepalveluiden valmistelussa syntyneen Käsikirja lasten ja perheiden palvelujen muutokseen Pirkanmaalla -loppuraportin jatkotyön pohjaksi. Johtoryhmä esittää, että kunnat käsittelevät päätöksenteossaan kärkihankkeen esitykset ja jatkovalmistelun periaatteet.

Lisätiedot
Johtoryhmän vpj. maakuntajohtaja Esa Halme, p. 040 5003531
Muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, p. 050 329 7166