Taloudellinen riskikartoitus menossa

Taloussuunnittelua, kolikoita ja kyniä

Pirkanmaan maakuntavalmistelun tulee tehdä valtiovarainministeriön pyynnöstä taloudellisten riskien tarkastelua ja antaa siitä ministeriölle tietoa. Maakuntauudistuksen johtoryhmä merkitsi tämän pyynnön tiedoksi. Tietopyyntö toteutetaan niillä tiedoilla, joita tällä hetkellä on käytettävissä. Kahdenväliset keskustelut käydään Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

VM on lähettänyt maakunnille ohjeen taloudellisen riskitarkastelun laatimiseksi. Riskitarkastelusta on maakunnalle hyötyä, kun arvioidaan maakuntien rahoituksen riittävyyttä.

Tarkastelussa on mukana maakunnan perustamiseen liittyviä lisäkustannuksia, kuten tilakustannukset, ICT-kustannukset, sopimusmuutokset, sopimussakot, hallinnon kustannukset, asiakasmaksujen ja etuuksien harmonisointi. Tiedonkeruuta tehdään vuosia 2020, 2021 ja 2022 silmälläpitäen.

 

Lisätiedot:
Maakuntauudistuksen johtoryhmän pj. konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p. 040 743 6356
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Asiantuntijavalmistelija: projektipäällikkö Riikka Hannelius, p. p. 040 563 0060