Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto valvoo maakunnan etuja Brysselissä

EU-toimiston nettisivut

Euroopan unioni vaikuttaa yhä enemmän jokaisen kunnan ja alueen toimintaan, eikä Pirkanmaa ole asiassa poikkeus. Brysselissä toimii lukematon määrä eri valtioiden, alueiden, yritysten ja järjestöjen edunvalvojia, jotka kaikki pyrkivät tahollaan vaikuttamaan eurooppalaiseen päätöksentekoon. Läsnäolo Brysselissä on välttämätöntä, jollei halua jäädä väliinputoajaksi.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto vastaa Brysselissä maakunnan kansainvälisestä edunvalvonnasta, luo suhteita EU-instituutioihin ja pyrkii tätä kautta vaikuttamaan pirkanmaalaisille tärkeisiin asioihin eurooppalaisella tasolla.

Vaikuttamistyötä tehdään monin eri tavoin

Millä keinoin Pirkanmaan asiaa Brysselissä oikein edistetään? Kysymykseen vastaa Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistoa vuodesta 2007 johtanut EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen.

Hannele Räikkönen
Uuden maakunnan tulee olla vahva edunvalvoja niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, sanoo EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen.

 – Työmme Brysselissä voi jakaa karkeasti kahteen. Toisaalta se on puhdasta edunvalvontaa, sitä paljon parjattua lobbausta. Itse näen sen kuitenkin äärimmäisen positiivisena toimintana, että yritetään vaikuttaa eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja muihin meille tärkeisiin asioihin.

– Vaikuttamisen ja edunvalvonnan lisäksi työmme on sitä päivittäistä puurtamista, jolla pyritään saamaan rahoitusta meidän pään hyviin hankkeisiin. Loppujen lopuksi, jos mutkia oiotaan, kaikki vaikuttaminen tähtää siihen, että saisimme enemmän EU-rahoitusta Pirkanmaalle oleellisiin hankkeisiin ja toimiin.

Edunvalvonta ei kuitenkaan tapahdu erillisessä kuplassa. Sen onnistuminen vaatii tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken.

– Me avaamme ovia pirkanmaalaisille toimijoille Brysselissä ja löydämme heille oikeat kontaktit. Luonnollisesti viemme itse myös viestiä eteenpäin ja pidämme säännöllisesti yhteyttä EU-tason toimijoihin täällä Brysselissä. Tässä on kuitenkin kyse yhteisestä ponnistuksesta. EU-asioiden täytyy olla kaikkien oleellisten toimijoiden pöydällä myös Pirkanmaalla.

Edunvalvonnan tavoitteet asetetaan yhdessä

EU-toimiston työtä ja tavoitteita ohjaavat sen taustaorganisaatiot, jotka ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto ja kaupunkiseudun kunnat.

– Meillä on kolmikantasopimus ja luonnollisesti toimintamme keihäänkärjet ja tavoitteet tulevat näistä kolmesta taustaorganisaatiosta. Edunvalvontamme painopisteet menevät yksi yhteen Pirkanmaan suurien tavoitteiden kanssa, oli kyseessä sitten uudistuva teollisuus tai vaikkapa älykäs kaupunki -tematiikka.

Merkittävimmiksi onnistumisiksi Räikkönen nostaa esiin vahvan vaikuttamistyön pääratahankkeen eteen sekä pitkäjänteisen työn pirkanmaalaisen EU-osaamisen kehittämiseksi.

– Olemme saaneet pitkän tähtäimen jalkatyöllä kasvatettua pirkanmaalaista EU-osaamista. Tällä tarkoitan sitä, että olemme saaneet juurrutettua sellaisia mekanismeja, toimintakulttuuria ja osaamista Pirkanmaan päässä, että EU-vaikuttaminen huomioidaan kaikessa toiminnassa ja sitä osataan tehdä. Joka vuosi on nähty enemmän ja enemmän positiivista tulosta, eli rahaa kotiutetaan Brysselistä.

– Merkittävä edunvalvonnallinen erävoitto on pääratahankkeen listaaminen hankkeisiin, joihin voi ensi rahoituskaudella hakea rahoitusta. Tätä työtä olemme tehneet jo vuodesta 2007 lähtien. Vaikka kyseessä on kansallinen yhteistyöharjoitus, jonka onnistumisella on iso merkitys koko Suomelle, on sitä vedetty nimenomaan Pirkanmaan liiton ja meidän EU-toimiston toimesta.

Pääradan osalta puhutaan miljardi-investointitarpeesta ja EU:n rahoitusta sen kaltaisille merkittäville hankkeille voi saada jopa 30%, eli kyseessä ovat todella suuren kokoluokan summat.

– Työ pääratahankkeen eteen jatkuu myös seuraavalla seitsenvuotisella rahoituskaudella, joka alkaa 2021.

Tulevan maakunnan tulee hoitaa edunvalvontansa kunnolla

Uusi maakunta tulee olemaan myös merkittävä edunvalvonnallinen toimija. Muuttaako maakuntauudistus tapaa, jolla kansainvälinen edunvalvonta organisoidaan?

– Uuden maakunnan tulee olla vahva edunvalvoja niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja siihen kuuluu vahvasti tietysti EU-toimisto. Maakuntauudistus tuo uusia resursseja ja lisävoimaa, jolla voimme vahvistaa jo olemassa olevaa hyväksi havaittua ja toimivaa yhteistyömallia.

– Näen, että paras lisäarvo kansainvälisestä edunvalvonnasta saadaan jatkossakin toimimalla yhdessä.

 

Teksti: Vili Kandic
Kuva: Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto