Tiedolla johtaminen ja paras mahdollinen hoito – ne ovat keskenään kimpassa!

Johanna Ahlgrén-Holappa

Miten tiedolla johtaminen ja asiakkaan palvelut liittyvät yhteen, projektipäällikkö Johanna Ahlgrén-Holappa?

Sote-integraatio ei ole välttämättä sitä, että saman pöydän ääreen saadaan potilaan asioiden pariin moniammatillinen tiimi.

– Integraatio tarkoittaa useammin tiedolla johtamista. Se antaa ratkaisuja hyödyntää tietoa asiakaspalvelu- ja päätöksentekotilanteessa.

– Jotta potilas saa parhaan mahdollisen hoidon, palveluntarjoajalla pitää olla käytettävissään oikeanlaista, monisyistä ja laadukasta dataa – viiveettömästi. Tämä edellyttää tietysti, että dataa kirjataan. Viiveettömyyden vaatimus tulee olemaan haaste sekä ICT:lle että tietoa kirjaavalle henkilöstölle.

– Tulevan maakuntaorganisaation mallissa tiedolla johtaminen kytkeytyy strategisiin tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen. Emme tarkastele vain yksittäisiä datasisältöjä vaan ilmiöitä. Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä johtamisessa – se konkretisoituu käytännön johtamistekoina.

– Tietoa kerätään toiminnan tueksi ja pyritään analysoimaan sen merkitystä. Laadukas tieto on luotettavaa, ja jokainen työtätekevä on osallisena tässä kokonaisuudessa.

Hyvään ja tulokselliseen johtamiseen kuuluu, että asioita pystytään ennakoimaan. Tiedolla johtaminen tuo mahdollisuuden asettaa tavoitteille oikeanlaiset mittarit sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

Teksti ja kuva: Kirsti Kivilinna
Video: Irina Korhonen

Mistä kyse?

Tietojohtaminen on kokonaisuus, joka koostuu tiedon johtamisesta ja tiedolla johtamisesta. Kokonaisuuteen liittyy tiedon tuotanto ja hallinta, jalostaminen, hyödyntäminen, julkaiseminen ja arviointi.

Monituottajamallissa tiedolle on oltava jokin yhteinen alusta. Tietojärjestelmien pitää tukea sitä organisaatiota, missä palvelua tuotetaan.

Tiedolla johtamisesta puhutaan nykyään paljon ja organisaatioissa se ymmärretään eri tavoin. Kyse ei kuitenkaan ole raportoinnista. Kaikki datakaan ei ole merkityksellistä: tietoa ei kannata kerätä, jos siitä ei ole hyötyä.