Tulevan maakunnan sote-palvelutuotannon tulee kehittää kilpailukykyään

Maakunnan yksityisen ja kolmannen sektorin sote-palveluiden markkinatilannetta on kartoitettu Pirkanmaan maakuntavalmistelussa. Yksi selvityksen viesteistä on, että julkisen palvelutuotannon on tärkeää kehittää omaa kilpailukykyään ja liiketoimintaosaamistaan ja muutostarpeita on syytä arvioida uudistusta valmistellessa. Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää maakunnalta määrätietoista työtä markkinoiden kehittämisessä ja osaamista, kun määritellään palvelujen korvausmalleja.

Selvitys valmisteltiin kesän–syksyn 2018 aikana yhteistyössä KPMG:n kanssa. Se liittyy maakunnan liikelaitoksen ja sote-keskuksen sekä strategisen hankinnan ja valinnanvapauden palvelukokonaisuuksien sekä maakunnan palveluverkon valmisteluun.

Tietopohja auttaa myös määrittelemään ja suunnittelemaan sote-palvelumarkkinoiden kehittämistarpeita. Kartoituksen kohteena olivat valinnanvapauden piiriin suunnitellut palvelut sekä työterveyshuollon palvelut. Selvitystyön aikana tehtiin analyysi nykytilasta ja katsottiin myös tulevaisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin.

Tietolähteinä hyödynnettiin pääosin julkisia tilasto- ja rekisteritietoja sekä konsultin ja Pirkanmaan maakuntavalmistelun tietokantoja ja asiantuntija-analyyseja. Lisäksi konsultti keräsi tietoa haastattelemalla yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

 

Pirkanmaan yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoiden selvitys (pdf)

Koosteen pohjana KPMG:n kanssa valmisteltu markkinakartoitus, joulukuu 2018