Mikä on asiakasseteli?

Asiakasseteli on maksusitoumus, minkä maakunta voi myöntää asiakkaalle tietyn yksittäisen sosiaali- ja terveyspalvelun hankkimista varten.

Asiakassetelissä on määritelty se, mitä palvelua sillä voi hankkia ja minkä verran palvelu voi maksaa. Asiakas voi itse valita maakunnan hyväksymistä yksityisistä yrityksistä sen, jolta hän hankkii tarvitsemansa palvelun.

Asiakasseteli ei ole asiakkaalle maksettavaa rahaa, vaan maakunta maksaa korvauksen suoraan sille yritykselle, mistä palvelu on hankittu.

Asiakasseteli korvaa nykyisin käytössä olevan, kunnan myöntämän palvelusetelin.

23.10.2018