Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtainen budjetti voidaan myöntää sellaisille, joilla on pitkäaikainen tarve saada runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi ikäihmiset tai vammaiset.

Henkilökohtainen budjetti on maakunnan myöntämä maksusitoumus siitä, että maakunta maksaa asiakkaan tarvitsemat, etukäteen sovitut palvelut tiettyyn euromäärään asti. Se ei siis ole asiakkaalle maksettavaa rahaa.

Kun asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen budjetti, hän voi itse hankkia omaan tilanteeseensa sopivimmat palvelut maakunnan hyväksymiltä toimijoilta.

Henkilökohtaisen budjetin saaminen edellyttää, että yhdessä asiakkaan kanssa on laadittu asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmassa on kartoitus kaikista asiakkaan tarvitsemista palveluista sekä suunnitelma siitä, miten palvelut tuotetaan.

Henkilökohtaisen budjetin voi saada vain sellainen, jolla on jatkuva tarve saada laajasti apua tai tukea. Asiakkaan on myös kyettävä itse tai avustettuna suunnittelemaan ja hankkimaan tarvitsemansa palvelut.

23.11.2018