Mikä on maakunta ja mitä sen tehtävät ovat?

Suomessa on valmisteilla suuri hallinnollinen uudistus, maakunta- ja sote-uudistustus. Mikäli eduskunta hyväksyy uudistukseen liittyvät lait, tulee uudistus voimaan vuonna 2021.

Uudistuksessa saadaan kuntien ja valtion rinnalle uusi julkisen hallinnon taso: maakunnat. Maakunnat ovat julkisoikeudellisia toimijoita, joilla on alueellaan itsehallinto. Maakunnilla ei ole verotusoikeutta ja ne saavat rahoituksensa valtiolta.

Maakuntauudistuksessa Suomeen syntyy 18 maakuntaa, joiden toiminta-alue vastaa lähes täysin nykyisten maakuntien maantieteellistä aluetta. Joitakin muutoksia on kuitenkin tulossa. Esimerkiksi Kuhmoisten kunta siirtyy uudistuksen yhteydessä osaksi Pirkanmaan maakuntaa.

Maakunnalle siirtyy uudistuksen myötä tehtäviä kunnilta ja valtiolta. Kun uudistus on tullut voimaan, työt jakautuvat kuntien, maakuntien ja valtion välillä seuraavasti:

Kuntien vastuulla on osaamiseen ja sivistykseen, terveyteen ja hyvinvointiin, liikuntaan ja kulttuuriin, nuorisotoimeen, paikalliseen elinkeinopolitiikkaan sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät tehtävät.

Maakuntien vastuulla on sosiaali- ja terveydenhuollon, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon, aluekehittämisen, työ- ja elinkeinopalvelujen, maaseudun kehittämisen sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun ja joukkoliikenteen alueellisen suunnittelun tehtävät.

Valtion vastuulla on oikeusvaltion ylläpidon ja kehittämisen, perusoikeuksien turvaamisen ja arvioinnin, turvallisuuden, yleisen edunvalvonnan tehtävät sekä valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät.

Haluatko tietää lisää maakuntien tehtävistä?
Maakuntien tehtävät

10.10.2018