Mikä työssäni voi muuttua, kun siirryn maakunnan palvelukseen?

Uudistus tulee vaikuttamaan kaikkien työhön jollakin tavalla. Ainakin palkanmaksaja vaihtuu.

Lisäksi muutoksia voi tulla esimerkiksi palkanmaksupäivään, työ- ja virkaehtosopimukseen, työskentelypaikkaan, työyhteisöön, työtehtäviin, osaamisvaatimuksiin ja työnimikkeeseen.

9.10.2018