Mitä tapahtuu maakuntaan siirtyvän henkilöstön työehdoille?

Henkilöstö siirtyy maakuntaan liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti.

Maakuntien henkilöstöä koskevaa työehtosopimusta valmistellaan ja siitä käydään erikseen neuvottelut Kuntatyönantajan ja pääsopijajärjestöjen kesken.

Pirkanmaan maakunnassa tehdään selvitys henkilöstön työtehtävistä, niiden vaativuudesta sekä palkkauksesta. Näitä tullaan harmonisoimaan ajan mittaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Harmonisointi tullaan tekemään maakunnittain, ei valtakunnan tasoisesti.

3.9.2018