Uuden maakunnan henkilöstöorganisaatiota rakennetaan dialogisen johtamisen pohjalle

Osallistuminen

Pirkanmaan maakuntaorganisaation henkilöstövalmistelu koskee noin 20 000 työntekijää, joista 370 siirtyy valtiolta. Tämänhetkisen aikataulun mukaan työntekijät siirtyvät perustettavan maakunnan tai sen yhtiöiden palvelukseen 2021 alusta.

Maakunnan henkilöstöpalveluita valmistellaan tällä hetkellä mallilla, joka perustuu hyvin toimiviin prosesseihin ja verkostojohtamisen periaatteisiin.

Henkilöstöorganisaatiossa kuljetaan kohti avointa systeemiä, jossa johtaminen perustuu dialogiseen johtamiseen ja yhteisen näkemyksen synnyttämiseen ja yhdessä tekemiseen tiettyjen pelisääntöjen rajoissa.  HR-johtamisjärjestelmä on suunniteltu toimimaan konsernitasoisena ja toimintaa johdetaan strategialähtöisesti ja prosessimaisesti kokonaisuutena hyödyntäen strategista viestintää, TKI-yhteistyötä ja muuta tarvittavaa asiantuntemusta. HR-palvelut ja HR-prosessien johtaminen perustuvat vahvaan osaamiseen ja verkostojohtamisen periaatteisiin.

HR-palvelut järjestetään yli organisaatiorajojen laajoina asiakokonaisuuksina, jotka sisältävät henkilöstöpolitiikan yhteiset linjaukset ja henkilöstöhallinnon palvelut johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Konserniin kuuluvien organisaatioiden liiketoimintasuunnitelmat voivat sisältää linjauksen HR-prosesseihin liittyvistä tavoitteista ja yhteistoiminnasta, joiden avulla HR-palvelut kytketään osaksi organisaation omia prosesseja. Käytännössä koko konsernin keskeiset henkilöstöasiat valmistellaan, suunnitellaan ja sovitaan yhdessä HR-esimiesten yhteisissä palavereissa laadittavien pelisääntöjen mukaisesti.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä merkitsivät henkilöstövalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi. Keskustelua käytiin HR-toiminnon organisoitumisesta uudessa maakunnassa. HR-toiminnon organisoitumista täsmennetään valmistelun kuluessa.

 

Lisätiedot:
Muutosjohtaja Jukka Alasentie, p. 0500 733 620
Projektipäällikkö Taina Niiranen, p.  050 68240

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p, 040 743 6356