Uuden maakunnan joukko- ja henkilökuljetusten kokonaisuus valmisteilla

Uudella maakunnalla tulee olemaan suuri rooli sote-henkilökuljetusten järjestäjänä. Maakuntauudistukseen liittyen on valmisteltu uuden maakunnan joukko- ja henkilökuljetusten kokonaisuutta. Johtoryhmä merkitsi asian tiedoksi ja kävi asiasta keskustelua.

Henkilökuljetusten kokoamisella on mahdollisuus saada aikaan merkittäviä säästöjä, ja luoda joukkoliikenteen kanssa eheä liikennepalvelukokonaisuus maakunnan asukkaille myös keskusseudun ulkopuolella.  Painopisteen siirtäminen henkilöliikennekuljetuksista joukkoliikenteeseen edistää myös ilmastonmuutoksen hillintää.   

Tärkeitä kehitettäviä asioita joukkoliikenteessä on mm. yhtenäinen lippu- ja maksujärjestelmä, joka mahdollistaa esimerkiksi sujuvat vaihdot. Liikennepalvelulain tavoitteena on avata julkisia kuljetuksia muillekin käyttäjille.

Valmistelusta on vastannut maakuntauudistuksen JOHELI-ryhmä, johon kuluu edustajia alueen joukkoliikenneviranomaisilta, kunnista ja Pirkanmaan liitosta. Kunnista mukana ovat liikenteen ja sote-kuljetuksen päätöksistä vastaavat tahot.

 

Lisätiedot:
Maakuntauudistuksen johtoryhmän varapj. maakuntajohtaja Esa Halme, p. 040 500 3531
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Pirkanmaan liitto: suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, p. 050 344 2414