Valmisteleva valiokuntamalli luo Pirkanmaalle uudenlaista poliittista kulttuuria

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä linjasi perjantaina poliittiseen päätöksentekoon liittyvien valmistelevien valiokuntien olemusta.

Pirkanmaalle suunnitellaan valmistelueliminä toimivia valiokuntia, jotka koostuvat maakuntavaltuuston jäsenistä. Ne valmistelevat palvelujen järjestämisen ja muiden strategisen tason asioita, ennen kuin maakuntahallitus tekee esityksensä maakuntavaltuustolle.

Valmisteltavat valiokunnat ovat palvelu-, kasvu- ja elinympäristövaliokunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja kokonaisturvallisuuden sekä tulevaisuus- ja tutkimusvaliokunta.

Valiokunnan linjaukset ovat poliittisesti vaikuttavia mutta eivät sido juridisesti maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen esittelyä ja päätöksentekoa.

Hallintosääntö määrittelee tarkemmin valiokuntiin liittyvät määräykset, niiden kokoonpanon ja tehtävät. Valmistelevissa valiokunnissa viranhaltijalla ei ole virallista esittelijän asemaa vaan hän on asiantuntija. Asioiden käsittely voi tapahtua esimerkiksi viranhaltijan tai puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta laatii kannanottonsa muistioon tai vastaavaan asiakirjaan. Tarkemmin valiokunnan työskentelytavoista määrätään työjärjestyksessä.

Palveluiden varsinainen järjestämisvastuu kuuluu maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle ja se toteutetaan kahdella tehtäväalueella: sosiaali- ja terveyspalvelut ja alueen kehittäminen ja kokonaisturvallisuus.

 

Lisätiedot:
Maakuntauudistuksen johtoryhmän pj. konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p. 040 743 6356
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Asiantuntijavalmistelijat: projektipäällikkö Tarja Puskala, p. 050 595 1079 ja projektipäällikkö Vuokko Ylinen, p. 050 576 5190