Valmistelu päättyy, tulokset kootaan hyödynnettäväksi

Maakunta- ja sotevalmistelu Pirkanmaalla on päättynyt. Valtionvarainministeriön ohjeen mukaan työ kohdistetaan nyt esivalmistelun ja ICT-valmistelun päättämiseen, työn dokumentointiin
ja uudistuksen hallittuun alasajoon.

Pirkanmaa 2021-hankkeen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä ovat päättäneet työskentelynsä kiitoksiin. Ne haluamme välittää teille kaikille muutoksen valmisteluun eri vaiheissa osallistuneille.

Pirkanmaalla valmistelun rima on ollut korkealla ja työn jälki laadukasta. Suomen Paras osoittautui sanansa mittaiseksi. Valmistelun viimeisenä tuloksena syntynyt koetalousarvio ja -strategia on tutustumisen arvoinen.

Tampellan muutosorganisaatio keskittyy nyt valmisteluteemojen paketointiin. Kesän alkuun mennessä kootaan muut teemat lukuunottamatta ICT:n valmistelua, joka päätetään vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön paluu kotiorganisaatioihinsa tapahtuu vaiheittain 1.4.-31.12.2019.

Valmistelumateriaalia on syntynyt kolmen esivalmistelukauden aikana runsaasti yli 20 päätyöryhmässä ja alatyöryhmissä. Materiaali dokumentoidaan kolmeen kokonaisuuteen: 1) sote-palvelut 2) maku-palvelut sekä 3) palvelujen järjestäminen ja arkistoidaan Pirkanmaan liittoon, joka vastaa päättämiseen liittyvistä toimista. Työryhmien päätöskokoukset pidetään tarpeen mukaan.

Toivomme, että kunnat ja muut organisaatiot hyödyntävät aktiivisesti valmistelun hedelmiä, olivatpa ne uusia toimintatapoja, verkostoja tai ajatusmalleja. Monelle mukanaolo valmistelussa on avannut silmiä yli kunta- ja toimialarajoen. Se on pääomaa, joka vahvistaa halua ja kykyä ratkaista asioita yhdessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen Pirkanmaalla ei lopu maakunta- ja sotevalmistelun myötä. Siitä huolehtivat toistaiseksi kunnat ja sairaanhoitopiiri. Huhtivaalien jälkeen voidaan odotella uusia suuntaviivoja myös maan hallitukselta. Sote- ja kuntarakenteen pitkä kujanjuoksu 2000-luvulla tuottaa toivottavasti seuraavalla kerralla tulosta.

Pirkanmaa2021 – hanke kiittää unohtumattomasta matkasta!

Muutosjohtajat Päivi Nurminen, Jaakko Herrala ja Jukka Alasentie

Kuvat: Rami Marjamäki

Päätöskirje