Valmisteluhenkilöstön työsuhteet ja ICT-resurssin turvaaminen esillä poliittisessa ohjausryhmässä

Maanantaina 1.10. kokoontunut Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä sai kokouksessaan katsauksen uudistuksen kokonaisvalmistelun sekä kasvupalvelujen tilanteesta. Ohjausryhmä lähettää terveisiä kuntien päätöksenteolle ICT-valmistelun resurssien turvaamiseksi. Esillä olivat myös koetalousarvion ja koestrategian valmistelu sekä valmisteluhenkilöstön työsuhteiden jatkaminen.

Pirkanmaan valmistelun viesti kunnille on, että ne jatkaisivat sote-palvelujen kehittämistä siihen saakka, kun uusi maakunta aloittaa. Erityisesti toivotaan, että potilastietojen siirtämistä Kanta-järjestelmään jatketaan. Kuntien tulisi varmistaa omassa päätöksenteossaan, että sote-palveluja tukevien ICT-ratkaisujen kehittäminen ja jatkuvuus sovitetaan yhteen maakunta- ja sote-valmistelun kanssa.

Pirkanmaan kasvupalveluvalmistelussa toimijat ovat kiinnostuneita muodostamaan alustoja, joilla järjestetään ja tuotetaan palveluja yhteisille asiakasryhmille. Toiminnallisena tavoitteena on pilotoida yhteisten asiakkaiden palvelujen organisointia maakunnassa yhdessä kuntien kanssa sekä kehittää ja avata kasvupalvelumarkkinoita yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Poliittinen ohjausryhmä päätti, että Pirkanmaalla laaditaan koetalousarvio ja koestrategia yhteisvalmisteluna. Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä osallistuvat työskentelyyn sovittavana ajankohtana.

Poliittinen ohjausryhmä totesi, että valmisteluhenkilöstöstä halutaan pitää kiinni, ja päätti jatkaa työsuhteita vuoden 2019 maaliskuun loppuun. Työsuhteiden jatkamista siitä eteenpäin käsitellään tammi-helmikuussa 2019, kun uudistuksen etenemisestä saadaan lisää tietoa.

 

Lisätiedot:
Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692