Vastaajat yksimielisiä: Pirkanmaa2021-nettisivujen kieli on selkeää

Tyttö hymyilee lapaset kasvojensa edessä

Marraskuussa 2018 avattiin Pirkanmaa2021.fi-verkkosivusto, jolla kerrotaan maakunta- ja sote-uudistuksesta Pirkanmaan asukkaille ja tulevan maakunnan henkilöstölle. Kävijäkyselyn mukaan nettisivusto on varsin onnistunut. Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että sivuston kieli on selkeää ja ymmärrettävää.

Pirkanmaa2021.fi-sivustolla oli sen avaamisesta alkaen aina vuoden loppuun asti avoinna lyhyt kysely, missä selvitettiin vastaajien mielipiteitä uudesta verkkosivustosta. Seitsemän viikon aikana sivustolla vieraili lähes 1500 kävijää, joista kolmisenkymmentä vastasi kyselyyn.

Vastausten perusteella sivusto on onnistunut hyvin. Sivujen yleisilme oli suurimman osan (86 %) mielestä hyvä tai erinomainen ja yli 80 % kyselyyn vastanneista oli valmis suosittelemaan sivustoa kavereilleen. Vain muutama vastaaja ei nähnyt sivustolla mitään jakamisen arvoista.

Suurin osa kävijöistä oli tullut sivustolle ainoastaan tutustumaan siihen. Kolmasosalla vastaajista oli kuitenkin mielessään jokin kysymys, mihin he etsivät vastausta. Suurin osa heistä löysi haluamansa tiedon, mutta muutama vastaaja oli lähtenyt sivustolta pettyneenä. He jäivät kaipaamaan tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta järjestöjen, yhdistysten ja neljännen sektorin näkökulmasta. Myös linkki Pirkanmaan uudistuksen poliittisen ohjausryhmän ja johtoryhmän kokousten esityslistoihin ja muuhun kokousmateriaaliin oli jäänyt huomaamatta.

Pirkanmaa2021-sivustolla tuodaan monessa kohdassa esiin mahdollisuus lähettää uudistukseen liittyviä kysymyksiä tai palautetta muutosvalmistelutiimille. Kyselyyn vastanneista vajaat 60 % oli pannut merkille tämän mahdollisuuden.

Vastaajien näkemykset Pirkanmaa2021-sivustosta olivat varsin myönteiset ja samansuuntaiset. Mielipiteet huipentuivat yksimieliseen käsitykseen verkkosivuston kielestä: jokaisen vastaajan mukaan sivulla käytetty kieli oli selkeää ja ymmärrettävää.

Pirkanmaa2021-verkkosivuston kehittäminen jatkuu ja palautetta voi antaa jatkossakin.