Yhteistyöalueet myös maakuntavalmistelussa mukana

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöalueeseen kuuluvat Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme. Sairaanhoitopiirin yhteistyösopimus laaditaan valtuustokausittain. Siinä sovitaan useista toimenpiteistä, työnjaosta, suunnitelmista tai kehittämishankkeista. Työnjakojen tulee edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja muuta laatua sekä edistää tarkoituksenmukaisen, kustannusvaikuttavan ja tehokkaan tuotantorakenteen toteutumista. Lisäksi tulee varmistaa riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.

Pirkanmaalla yhteistyöaluevalmistelua tehdään viiden kokonaisuuden pohjalta: palvelutuotanto; tutkimus, koulutus, innovaatiotoiminta ja opetus; ensihoito ja varautuminen; tietohallinto ja tukipalvelut. Yhteistyösopimusta käsitellään myös maakuntavalmistelua ohjaavissa elimissä. Maakuntavaltuustojen aloittaessa syksyllä 2019 yhteistyöaluesopimuksen perusrunko on valmis maakuntavaltuuston käsittelyyn viimeistään loppuvuodesta 2019.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä merkitsi yhteistyöaluesopimuksen tilannekatsauksen tiedoksi. Yhteistyöaluesopimuksen valmistelua jatketaan Tays-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien sekä Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntavalmistelun yhteistyönä.

 

Lisätiedot:
Maakuntauudistuksen johtoryhmän pj. konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p. 040 743 6356
Muutosjohtaja Jaakko Herrala, p. 050 329 7166